Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 3. vydanie

Právny stav k 1. januáru 2021

Ingrid Mencerová a kolektív


Bežná cena: 35,00 €
Naša cena: 30,00 € s DPH


Ušetríte: 5,00 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Heuréka
Rok vydania: 1/2021
Počet strán: 536
Vydanie: 3. vydanie
Väzba: brožovaná
Rozmer: 148 x 210 mm
ISBN: 978-80-8173-103-7

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt si tiež kúpili:

ANOTÁCIA:

     Autorský kolektív predkladá 3. aktualizované a prepracované vydanie vysokoškolskej učebnice Trestné právo hmotné, ktorej obsahom je všeobecná časť Trestného zákona. Predmetom spracovania je systematicky usporiadaný súbor najnovších poznatkov o základných otázkach teórie trestného práva hmotného, ako aj analýza konkrétnych ustanovení a inštitútov Trestného zákona.Učebnica je určená predovšetkým študentom právnických fakúlt na Slovensku. Autori sa však domnievajú, že informácie v nej obsiahnuté by mohli byť užitočné aj pre širší okruh záujemcov o trestné právo a mohli by poslúžiť aj právnej praxi.

Učebnica vychádza z právneho stavu k 1.januáru 2021.

Z recenzných posudkov:

     „Obsah učebnice vychádza z najnovších poznatkov vedy trestného práva, aktuálnej právnej úpravy, judikatúry ako aj súčasných didaktických požiadaviek. Poskytuje taký rozsah študijnej látky, ktorý vytvára základ pre samostatné osvojovanie si poznatkov o podstate, význame a funkciách trestného práva, o podmienkach trestnej zodpovednosti, o sankcionovaní páchateľov ako aj o ďalších inštitútoch upravených v Trestnom zákone. Učebnica svojím obsahom ako aj spôsobom spracovania môže zaujať nielen študentov právnických fakúlt, ale aj širšiu odbornú verejnosť.“

                                           Dr.h.c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

                            Právnická fakulta Univerzity Mateja Belav Banskej Bystrici


     „Učebnice podává výklad platného trestního práva a teoretický rozbor základních institutů s přihlédnutím k vývoji legislativy, judikatury a trestněprávní teorie.Výklad je dobře strukturován a odpovídá pedagogickým hlediskům. Obsah učebnice odpovídá požadavkům učebního programu a umožňuje osvojení si základních poznatků platného slovenského trestního práva hmotného.Práce je dostatečně odborná i obecně srozumitelná, což je důležité v tomto případě s ohledem na okruh budoucích uživatelů učebnice, kterými budou studenti právnických fakult. Autorský kolektiv správně usiluje o názornost a obecnou přístupnost učebnice.“

                                        Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

                                  Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions