Trestné právo procesné. Osobitná časť, 2. vydanie

Jozef Čentéš a kolektív


Bežná cena: 42,00 €
Naša cena: 37,00 € s DPH


Ušetríte: 5,00 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Heuréka
Rok vydania: 8/2022
Počet strán: 552
Vydanie: 2. vydanie
Väzba: viazaná
Rozmer: 148 x 210 mm
ISBN: 978-80-8173-142-6

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt si tiež kúpili:

Druhé vydanie učebnice "Trestné právo procesné. Osobitná časť"  je v súlade s právnym stavom účinným k 1. júnu 2022.

Autorský kolektív:
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.     - kapitoly, 6.I.-II. sp., 13
doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD.     - kapitoly 5.VI., 6.III.-IV., 9
prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.     - kapitola 3 sp.
JUDr. Marta Kolcunová, PhD.     - kapitoly 3 sp., 6.I.-II. sp.
doc. JUDr. Marek Kordík LL.M., PhD. - kapitoly 1, 11, 12
JUDr. Ondrej Prikryl, PhD.              - kapitoly 2, 4 sp., 5.I.-V. sp.
JUDr. Ondrej Samaš                      - kapitoly 4 sp., 5.I.-V. sp.
doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.  - kapitoly 7, 8, 10

Z recenzných posudkov:
Učebnica „Trestné právo procesné. Osobitná časť“, spĺňa kritéria vysokoškolskej učebnice. Jej obsah je uspôsobený ob-sahutej časti predmetu trestné právo procesné, ktorá sa zaoberá skúmaním a výkladom právnej úpravy priebehu jednotlivých častí a štádií trestného konania, ako aj skúmaním a vysvetľovaním medzinárodnej spolupráce v trestných a spolupráce v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie. Učebnica prezentuje systematizovaný súbor a výklad poznatkov k jednotlivým otázkam uvedenej časti trestného práva procesného, pričom vychádza predovšetkým z aktuálnej právnej úpravy predpisov trestného práva procesného a ich uznávaného výkladu. Jej vydanie obohatí odbornú trestnú literatúru na Slovensku a prispeje k zvýšeniu kvality výuky trestného práva procesného. 
                                          prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
                                         Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy

Predkladaná publikácia poskytuje pohľad nielen na trestné konanie upravené v Trestnom poriadku, ale jej obsahom je aj náhľad na relevantné procesné ustanovenia osobitného právneho predpisu viažuce sa na konanie proti právnickým osobám. Rovnako kladne vyznieva aj skutočnosť v podobe zapracovania nástrojov justičnej spolupráce v trestných veciach 
v rámci Európskej únie. Učebnica tak predstavuje ideálny prostriedok pre správne pochopenie súvislostí trestného práva procesného, pre poznanie zmyslu relevantných právnych noriem ako aj pre samotné kreovanie právneho myslenia budúceho právnika.
                                             doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.
                                             Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions