Trestné právo procesné. Všeobecná časť, 2. vydanie

Jozef Čentéš a kolektív


Bežná cena: 40,00 €
Naša cena: 35,00 € s DPH


Ušetríte: 5,00 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Heuréka
Rok vydania: 8/2022
Počet strán: 492
Vydanie: 2. vydanie
Väzba: viazaná
Rozmer: 148 x 210 mm
ISBN: 978-80-8173-141-9

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt si tiež kúpili:

Druhé vydanie učebnice "Trestné právo procesné. Všeobecná časť"  je v súlade s právnym stavom účinným k 1. júnu 2022.

Autorský kolektív:
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.                - kapitoly 1 spol., 2 spol., 4, 5, 6, 8, 14
JUDr. Martin Bargel                               - kapitola 10
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.               - kapitoly 12, 13
doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD.            - kapitoly 1 spol., 2 spol., 9, 15 spol.
prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.             - kapitoly 11 spol.
JUDr. Marta Kolcunová, PhD.                  - kapitoly 11 spol., 15 spol.
Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. - kapitola 3
doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.               - kapitola 7
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.              - kapitoly 1 spol., 2 spol.

Z recenzných posudkov:
     Učebnica „Trestné právo procesné. Všeobecná časť“, spĺňa kritéria vysokoškolskej učebnice. Jej obsah je uspôsobený obsahu všeobecnej časti predmetu trestné právo procesné. 
Učebnica prezentuje systematizovaný súbor a výklad poznatkov k jednotlivým otázkam všeobecnej časti trestného práva procesného, pričom vychádza predovšetkým z aktuálnej právnej úpravy predpisov trestného práva procesného a ich uznávaného výkladu. Jej vydanie obohatí odbornú trestnú literatúru na Slovensku a prispeje k zvýšeniu kvality výuky trestného práva procesného. 
                                          prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
                                         Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy

     Z hľadiska potenciálu učebného textu možno vysloviť, že spracovaná publikácia predstavuje v rukách študenta práva nielen nástroj pre získanie najzásadnejších informácií a poznatkov plynúcich zo samotných ustanovení Trestného poriad-ku, ale rovnako pre osvojenie si súdnych rozhodnutí vytvárajúcich prelomy v oblasti výkladu a chápania najvýznamnejších trestnoprocesných nástrojov. Učebnica tak predstavuje ideálny prostriedok pre správne pochopenie najzásadnejších tresnoprocesných inštitútov, pre poznanie zmyslu relevantných právnych noriem ako aj pre samotné kreovanie právneho myslenia budúceho právnika. Na základe uvedeného možno tiež vysloviť, že publikácia nemá výlučne charakter učebnej pomôcky pre študentov právnických fakúlt, ale vzhľadom na jej vysokú kvalitu, odbornosť koncipovania textu a precíznosť jej spracovania má potenciál slúžiť aj ako zdroj cenných informácií pre odbornú verejnosť.
                                             doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.
                                             Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions