Najpredávanejšie

 • Správne právo hmotné. Všeobecná časť

  Správne právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie

  Marián Vrabko a kolektív - C.H.Beck SK (12/2018)

  Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice správneho práva hmotného predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt, ale kniha je určená tiež pre praktikov v zložitom právnoaplikačnom i právnorealizačnom procese. V...

  31,50 €
  Bežná cena: 35,00 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Ústavné právo

  Ústavné právo

  Marián Giba a kol. - Wolters Kluwer SK (2/2021)

  Ústavné právo sa v porovnaní s inými právnymi odvetviami vyznačuje väčšou rigidnosťou a nižšou frekvenciou zmien, zároveň však všade vo svete podlieha dynamike vývoja. Jeho impulzmi sú nielen ústavné zmeny schválené legislatívnou cestou, ale v bohatej...

  17,50 €
  Bežná cena: 19,40 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Trestné právo procesné. Osobitná časť

  Trestné právo procesné. Osobitná časť

  Jozef Čentéš a kol. - Heuréka (9/2016)

  Učebnica, ktorú práve držíte v ruke, nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné – Všeobecná časť. Obe práce vyšli desať rokov od účinnosti zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, ktorým bolo novo kodifikované trestné...

  AKCIA!!!
  8,00 €
  Bežná cena: 35,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Trestné právo procesné. Všeobecná časť

  Trestné právo procesné. Všeobecná časť

  Jozef Čentéš a kol. - Heuréka (3/2016)

  Učebnica Trestné právo procesné – Všeobecná časť je určená študentom právnických fakúlt a praktickým právnikom, ktorí prichádzajú do styku s trestným právom hmotným, trestným právom procesným a trestným konaním. Autormi učebnice sú pedagógovia a významní...

  AKCIA!!!
  8,00 €
  Bežná cena: 30,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Správne právo procesné. Všeobecná čásť, 2. vydanie

  Správne právo procesné. Všeobecná časť, 2. vydanie

  Marián Vrabko a kolektív - C.H.Beck SK (2019)

  Autorský kolektív pod vedením prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. prináša v poradí už druhé vydanie všeobecnej časti správneho práva procesného. Tematicky pritom nadväzuje na všeobecnú časť správneho práva hmotného. Zásadnou zmenou, ktorou učebnica prešla,...

  27,60 €
  Bežná cena: 29,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie.

  Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. vydanie

  Ingrid Mencerová a kolektív - Heuréka (3/2018)

       Autorský kolektív predkladá vysokoškolskú učebnicu „Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie.“. Obsahové členenie učebnice vychádza zo systematiky osobitnej časti Trestného zákona. Predmetom spracovania je...

  25,00 €
  Bežná cena: 30,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Teória práva

  Teória práva, 2. vydanie

  Branislav Fábry, Rudolf Kasinec,... - Wolters Kluwer SK (11/2019)

  Cieľom učebnice Teória práva je poskytnúť čitateľovi zrozumiteľným spôsobom orientáciu v zložitom komplexe pojmov a kategórií, ktoré sú spoločné pre viaceré odvetvia práva alebo charakterizujú právo ako také.Učebnica je členená do sedemnástich...

  15,10 €
  Bežná cena: 16,70 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 3. vydanie

  Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 3. vydanie

  Ingrid Mencerová a kolektív - Heuréka (1/2021)

  ANOTÁCIA:      Autorský kolektív predkladá 3. aktualizované a prepracované vydanie vysokoškolskej učebnice Trestné právo hmotné, ktorej obsahom je všeobecná časť Trestného zákona. Predmetom spracovania je systematicky usporiadaný...

  30,00 €
  Bežná cena: 35,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Prednášky a texty z civilného procesu, 2. vydanie

  Prednášky a texty z civilného procesu, 2. vydanie

  Marek Števček, Richard Straka a... - C.H.Beck SK (10/2018)

  Druhé, aktualizované a doplnené vydanie tejto učebnej pomôcky je  prvou pomocou pri príprave na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného štúdia. Jeho koncepcia je jednoduchá – ide ťažiskovo o prepis prednášok autora skrípt  z...

  15,20 €
  Bežná cena: 16,00 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Slovenské pracovné právo

  Slovenské pracovné právo

  Barancová, H., Olšovská, A.,... - Sprint 2 (11/2019)

  Nová učebnica slovenského pracovného práva je určená pre študentov právnických fakúlt na území Slovenskej republiky. Odborná erudícia členov autorského kolektívu učebnice poskytuje záruku kvality a vytvára súčasne základný predpoklad kvalitnej výučby...

  25,00 €
  Bežná cena: 35,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Logopedia

  Logopédia

  Aurélia Kerekrétiová a kolektív - Univerzita Komenského v Bratislave (10/2016)

  16,00 €
  Bežná cena: 16,90 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Slovenské právne dejiny I.

  Slovenské právne dejiny I.

  Miroslav Lysý - Heuréka (4/2021)

  Anotácia:      Učebný text smeruje k sumarizácii ústavných dejín a dejín verejnej správy na území Slovenska. Opúšťa prísne chronologický rámec narácie a smeruje k jednotlivým inštitútom a inštitúciám, ktorých historický...

  11,50 €
  Bežná cena: 13,50 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Primárne vzdelávanie v teórii a v praxi

  Primárne vzdelávanie v teórii a v praxi

  Mária Belešová - Univerzita Komenského v Bratislave (12/2018)

  9,50 €
  Bežná cena: 10,50 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Aktuálne otázky z teórie práva

  Aktuálne otázky teórie práva

  Kolektív autorov - Wolters Kluwer SK (2/2018)

  Prekladaná učebnica „Aktuálne otázky teórie práva“ predstavuje primárne pomôcku pre študentov druhého semestra štúdia práva v bakalárskom stupni na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Autorský tím sa tak vzhľadom na adresáta učebnice...

  14,30 €
  Bežná cena: 15,90 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Hospodárske právo. 2. diel

  Hospodárske právo. 2. diel

  Mária Patakyová, Mojmír Mamojka,... - Wolters Kluwer SK (11/2019)

  Druhá časť učebnice Hospodárske právo sa zameriava na insolvenčné právo a verejné obstarávanie. Ako príprava na pochopenie právnych inštitútov spojených s reguláciou konkurzu, reštrukturalizácie, oddlženia fyzických osôb a verejného obstarávania sa v...

  14,90 €
  Bežná cena: 16,50 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Správne právo prosesné. Osobitná časť

  Správne právo procesné. Osobitná časť, 2. vydanie

  Marián Vrabko a kolektív - Heuréka (1/2018)

  V čase od vydania učebnice Správneho práva procesného, osobitnej časti, boli niektoré právne predpisy v oblasti správneho práva procesného novelizované a boli prijaté nové právne predpisy. Vzhľadom na tieto zmeny, najmä v súvislosti s účinnosťou...

  19,00 €
  Bežná cena: 22,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vyd.

  Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vyd.

  Ingrid Mencerová, Lýdia... - Heuréka (10/2015)

       Autorský kolektív predkladá 2. aktualizované a doplnené vydanie vysokoškolskej učebnice Trestné právo hmotné, ktorej obsahom je všeobecná časť Trestného zákona. Predmetom spracovania je systematicky usporiadaný súbor najnovších poznatkov o...

  10,00 €
  Bežná cena: 35,00 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Štátoveda

  Štátoveda

  Ľubor Cibulka a kolektív - Wolters Kluwer SK (11/2017)

  Učebnica Štátovedy obsahuje teoretické i praktické poznatky o štáte, o jeho základoch, o fungovaní jeho ústavy, ústavného poriadku, o postavení jednotlivca a o organizácii štátnej moci v tom najširšom zmysle. Od vydania predchádzajúcej učebnice štátovedy...

  17,50 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť


Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions