Najpredávanejšie

 • Správne právo procesné. Všeobecná čásť, 2. vydanie

  Správne právo procesné. Všeobecná časť, 2. vydanie

  Marián Vrabko a kolektív - C.H.Beck SK (2019)

  Autorský kolektív pod vedením prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. prináša v poradí už druhé vydanie všeobecnej časti správneho práva procesného. Tematicky pritom nadväzuje na všeobecnú časť správneho práva hmotného. Zásadnou zmenou, ktorou učebnica prešla,...

  27,55 €
  Bežná cena: 29,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Ústavné právo

  Ústavné právo

  Marián Giba a kol. - Wolters Kluwer SK (2/2021)

  Ústavné právo sa v porovnaní s inými právnymi odvetviami vyznačuje väčšou rigidnosťou a nižšou frekvenciou zmien, zároveň však všade vo svete podlieha dynamike vývoja. Jeho impulzmi sú nielen ústavné zmeny schválené legislatívnou cestou, ale v bohatej...

  19,40 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Trestné právo procesné. Osobitná časť

  Trestné právo procesné. Osobitná časť

  Jozef Čentéš a kol. - Heuréka (9/2016)

  Učebnica, ktorú práve držíte v ruke, nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné – Všeobecná časť. Obe práce vyšli desať rokov od účinnosti zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, ktorým bolo novo kodifikované trestné...

  AKCIA!!!
  8,00 €
  Bežná cena: 35,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Trestné právo procesné. Všeobecná časť

  Trestné právo procesné. Všeobecná časť

  Jozef Čentéš a kol. - Heuréka (3/2016)

  Učebnica Trestné právo procesné – Všeobecná časť je určená študentom právnických fakúlt a praktickým právnikom, ktorí prichádzajú do styku s trestným právom hmotným, trestným právom procesným a trestným konaním. Autormi učebnice sú pedagógovia a významní...

  AKCIA!!!
  8,00 €
  Bežná cena: 30,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie.

  Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. vydanie

  Ingrid Mencerová a kolektív - Heuréka (3/2018)

       Autorský kolektív predkladá vysokoškolskú učebnicu „Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie.“. Obsahové členenie učebnice vychádza zo systematiky osobitnej časti Trestného zákona. Predmetom spracovania je...

  26,00 €
  Bežná cena: 30,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 3. vydanie

  Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 3. vydanie

  Ingrid Mencerová a kolektív - Heuréka (1/2021)

  ANOTÁCIA:      Autorský kolektív predkladá 3. aktualizované a prepracované vydanie vysokoškolskej učebnice Trestné právo hmotné, ktorej obsahom je všeobecná časť Trestného zákona. Predmetom spracovania je systematicky usporiadaný...

  30,00 €
  Bežná cena: 35,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Logopedia

  Logopédia

  Aurélia Kerekrétiová a kolektív - Univerzita Komenského v Bratislave (10/2016)

  16,00 €
  Bežná cena: 16,90 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Teória práva

  Teória práva, 2. vydanie

  Branislav Fábry, Rudolf Kasinec,... - Wolters Kluwer SK (11/2019)

  Cieľom učebnice Teória práva je poskytnúť čitateľovi zrozumiteľným spôsobom orientáciu v zložitom komplexe pojmov a kategórií, ktoré sú spoločné pre viaceré odvetvia práva alebo charakterizujú právo ako také.Učebnica je členená do sedemnástich...

  15,86 €
  Bežná cena: 16,70 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Aktuálne otázky z teórie práva

  Aktuálne otázky teórie práva

  Kolektív autorov - Wolters Kluwer SK (2/2018)

  Prekladaná učebnica „Aktuálne otázky teórie práva“ predstavuje primárne pomôcku pre študentov druhého semestra štúdia práva v bakalárskom stupni na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Autorský tím sa tak vzhľadom na adresáta učebnice...

  15,90 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Primárne vzdelávanie v teórii a v praxi

  Primárne vzdelávanie v teórii a v praxi

  Mária Belešová - Univerzita Komenského v Bratislave (12/2018)

  9,50 €
  Bežná cena: 10,50 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Správne právo prosesné. Osobitná časť

  Správne právo procesné. Osobitná časť, 2. vydanie

  Marián Vrabko a kolektív - Heuréka (1/2018)

  V čase od vydania učebnice Správneho práva procesného, osobitnej časti, boli niektoré právne predpisy v oblasti správneho práva procesného novelizované a boli prijaté nové právne predpisy. Vzhľadom na tieto zmeny, najmä v súvislosti s účinnosťou...

  19,00 €
  Bežná cena: 22,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Občiansky zákonník. Úzz, 10. vyd., 9/2021

  Občiansky zákonník. Úzz, 10. vyd., 9/2021

  - Heuréka (9/2021)

  Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie: Občianskeho zákonnéka č. 40/1964 Zb  so správnym stavom k 15. septembru 2021, so výraznenými zmenami poslednej novelizácie       - zákona...

  5,10 €
  Bežná cena: 5,60 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Hospodárske právo. 2. diel

  Hospodárske právo. 2. diel

  Mária Patakyová, Mojmír Mamojka,... - Wolters Kluwer SK (11/2019)

  Druhá časť učebnice Hospodárske právo sa zameriava na insolvenčné právo a verejné obstarávanie. Ako príprava na pochopenie právnych inštitútov spojených s reguláciou konkurzu, reštrukturalizácie, oddlženia fyzických osôb a verejného obstarávania sa v...

  15,68 €
  Bežná cena: 16,50 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Štátoveda

  Štátoveda

  Ľubor Cibulka a kolektív - Wolters Kluwer SK (11/2017)

  Učebnica Štátovedy obsahuje teoretické i praktické poznatky o štáte, o jeho základoch, o fungovaní jeho ústavy, ústavného poriadku, o postavení jednotlivca a o organizácii štátnej moci v tom najširšom zmysle. Od vydania predchádzajúcej učebnice štátovedy...

  17,50 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Antológia k dejinám právneho a politického myslenia, Dostupné 19.10.2018

  Antológia k dejinám právneho a politického myslenia

  Jarmila Chovancová, Tomáš Gábriš - Wolters Kluwer SK (10/2018)

  Predkladaná publikácia predstavuje výber najvýznamnejších ideových iniciatív. Zámerom zostaviteľov je oboznámiť študentov práva s dedičstvom politickej, právnej a sociálnej filozofie a zároveň poukázať na konfrontáciu rôznych stanovísk a na rozličné...

  15,90 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Hospodárske právo, 1. časť

  Hospodárske právo, 1. diel

  Mária Patakyová, Mojmír Mamojka,... - Wolters Kluwer ČR (8/2019)

  Učebnica sa v prvom diele zameriava na subjekty ekonomických vzťahov, mimo obchodných spoločností, ktoré sa aktívne podieľajú na hospodárskej činnosti štátu, na živnostenské podnikanie, ktorého právna úprava tvorí základ úpravy podnikateľskej...

  17,60 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vyd.

  Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vyd.

  Ingrid Mencerová, Lýdia... - Heuréka (10/2015)

       Autorský kolektív predkladá 2. aktualizované a doplnené vydanie vysokoškolskej učebnice Trestné právo hmotné, ktorej obsahom je všeobecná časť Trestného zákona. Predmetom spracovania je systematicky usporiadaný súbor najnovších poznatkov o...

  10,00 €
  Bežná cena: 35,00 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Trestné právo procesné. Všeobecná časť, 2. vydanie

  Trestné právo procesné. Všeobecná časť, 2. vydanie

  Jozef Čentéš a kolektív - Heuréka (8/2022)

  Druhé vydanie učebnice "Trestné právo procesné. Všeobecná časť"  je v súlade s právnym stavom účinným k 1. júnu 2022. Autorský kolektív: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD....

  35,00 €
  Bežná cena: 40,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť


Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions