Teória a prax právnej normotvorby

Vincent Bujňák, Gáňa, Hodás


Naša cena: 18,90 € s DPH

Detaily:
Vydavateľstvo:Wolters Kluwer SK
Rok vydania: 10/2023
Počet strán: 440
Väzba: brožovaná
Rozmer: 148 x 210 mm
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-571-0621-0

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt si tiež kúpili:

Právne normy človeka sprevádzajú pred narodením, počas života i po smrti, a tak sa stretnutiu s nimi, ako ani stretnutiu s procesom ich tvorby nevyhneme. Tvorba právnych noriem je dnes jedným z kľúčových prejavov verejnej moci, pričom táto uvedomelá a cieľavedomá ľudská činnosť má v dnešnej spoločnosti nezastupiteľnú úlohu. Zahŕňa v sebe množstvo aspektov. Na jednej strane stojí obsahový aspekt navrhovanej právnej regulácie, na strane druhej jej formálne spracovanie do podoby, ktorú predpokladá právny poriadok štátu.

Predložená učebnica v sebe spája teóriu ako penzum odborných vedomostí pri tvorbe práva a prax ako praktické skúsenosti nadväzujúce na teoretické poznatky. Podrobne sa zameriava na tvorbu ústavných zákonov, zákonov a podzákonných právnych predpisov s osobitným dôrazom aj na tvorbu všeobecne záväzných nariadení. Jej rozsiahle časti sú tiež venované právnej normotvorbe v kontexte práva Európskej únie. Učebnica je určená nielen študentom práva a študentom príbuzných odborov, ale aj osobám zodpovedným za právnu normotvorbu na celoštátnej i komunálnej úrovni.

Z recenzných posudkov:
„Autori sa na základe holistického prístupu ,zmocňujú' náročnej problematiky na náležitej vedeckej a odbornej úrovni, častokrát až ,filigránsky' detailne (napr. v oblasti územnej samosprávy). Kladne hodnotím analýzu príslušných ustanovení slovenského právneho poriadku (aj ústavných zákonov Českej republiky) v serióznej konfrontácii ich realizácie v praxi. Za pozitívum práce považujem i dôkladné využitie príslušnej judikatúry nielen Ústavného súdu Slovenskej republiky, ale aj (iných) súdov Slovenskej republiky, judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva. (...) Recenzovaná práca výrazne prekračuje charakter študijnej pomôcky. Hodnotím ju vysoko pozitívne. Je obohatením teórie i praxe nielen ústavného práva, ale aj príbuzných vedných odvetví. Blahoželám autorom.
JUDr. Peter Kukliš, CSc.

„Recenzovaná učebnica je spracovaná kolektívom skúsených autorov z Právnickej fakulty UK, ktorí majú tak teoretické poznatky a vedomosti prezentované v mnohých doterajších publikačných výstupoch, ako aj praktické skúsenosti s normotvorbou spojené s ich bývalým, ale aj súčasným profesionálnym pôsobením v legislatívnej oblasti (...)."
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions