Konanie o dovolaní

Vybrané teoretické a aplikačné problémy

Dominik Marko


Bežná cena: 16,00 €
Naša cena: 15,20 € s DPH


Ušetríte: 0,80 €

Detaily:
Vydavateľstvo:C.H.Beck SK
Rok vydania: Pripravuje sa: 6/6/2024
Počet strán: 128
Väzba: brožovaná
Rozmer: 140 x 224 mm
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-8232-046-9

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Kniha ponúka čitateľom výklad právnej úpravy dovolacieho konania v civilnom sporovom konaní s osobitným zameraním sa na vybrané oblasti, ktoré vyvolávajú otázky. Pracuje pritom nielen so závermi právnej doktríny, ale zohľadňuje aj relevantnú rozhodovaciu prax najvyšších súdnych autorít. Za účelom komplexného pochopenia problematiky sa dielo nevyhýba ani historickým a teoretickým východiskám skúmaných inštitútov. Práve pre prácu s rozhodovacou činnosťou súdov môže byť dielo prínosom nielen pre právnikov pôsobiacich v akademickom prostredí, ale aj pre právnikov, ktorí sa v právnej praxi zameriavajú na oblasť civilného sporového konania.

 

„Predložená práca má ambíciu zmenšiť nedostatočnosť doterajšieho odborného spracovania dôležitej témy dovolania v civilnom procesnom práve. (...). Možno bez pochybností konštatovať, že autorovi sa ambíciu jeho diela podarilo dosiahnuť a dielo využije akadémia aj prax.“

doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.

 

„Celý text monografie je sprevádzaný mimoriadne podrobnými odkazmi na rozhodnutia súdov, odbornú literatúru, odborné články v časopisoch venujúce sa problematike dovolacieho konania a v závere zoznamom použitých zdrojov.“

JUDr. Soňa Mesiarkinová

 

„Monografia je spracovaná na vysokej odbornej úrovni a akcentuje dôležitosť inštitútu dovolania ako súčasti civilného procesu. Autor poukazuje na nedostatky spojené s inštitútom dovolania, ktoré môžu byť v praxi príčinou vzniku procesne komplikovaných situácií.“

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions