Civilný mimosporový poriadok. Komentár. 2. vydanie

Smyčková, Števček, Lowy, Tomašovič a kol.


Bežná cena: 125,00 €
Naša cena: 118,75 € s DPH


Ušetríte: 6,25 €

Detaily:
Vydavateľstvo:C.H.Beck SK
Rok vydania: 15/4/2024
Počet strán: 1240
Vydanie: 2. vydanie
Väzba: viazaná
Rozmer: 160 x 240 mm
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-8232-049-0

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Druhé vydanie Veľkého komentára Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje aktualizovaný a rozšírený výklad tohto významného kódexu. Taktiež obsahuje doplnenú a aktualizovanú judikatúru a predstavuje najaktuálnejší, najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár k CMP na trhu.

Komentár napísal široký kolektív uznávaných odborníkov, ktorý prináša čitateľom komplexný pohľad na jednotlivé inštitúty obsiahnuté v tomto procesnom kódexe v kontexte právnej teórie, ako aj právnej praxe.

Súčasťou komentára je tiež aktualizovaná príloha – vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých.

Komentár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä sudcom, prokurátorom, advokátom, advokátskym koncipientom, zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií, tiež firemným právnikom, podnikateľom, organizáciám na ochranu spotrebiteľa, či študentom.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions