Všeobecné obchodné podmienky


s platnosťou od 1. 1. 2009
vyhlásené spoločnosťou Heuréka
Gazdovský rad 49, Šamorín 931 01
IČO: 11703776, DIČ: SK1020362563Článok 1
Základné ustanovenie


 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú dodávateľsko-odberateľské vzťahy v oblasti predaja tovaru kníh (ďalej len tovaru). Sú zaviazané pri predaji tovaru kupujúcemu.


Článok 2
Cenové a platobné podmienky, čas plnenia


 1. Ceny v systéme sú aktuálne a sú uvedené iba s DPH.
 2. Jednotlivý predaj sa uzatvára na základe objednávok kupujúceho vytvorených vo virtuálnom obchode. Objednávka musí obsahovať tieto základne náležitosti:
  • identifikácia kupujúceho (registrácia možná),
  • množstvo požadovaných kusov produktu,
  • spôsob dodania tovaru a miesto plnenia
  • cenu 
 3. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom formulára, ktorý slúži výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. 
 4. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške.
 5. Spôsob platby:
  • Tovar je posielaný na dobierku,
  • Ku každej objednávke pripočítame poštovné podľa sadzobníka Slovenskej pošty a. s. Balné neúčtujeme.
Článok 3
Dopravné a expedičné podmienky


 1. Objednaný tovar posielame dobierkou. Pokiaľ tovar do 7 dní od odoslania nedostanete (okrem víkendov) kontaktujte nás na dole uvedených číslach.
 2. Expedičná doba je doba, v ktorej je objednaný tovar podaný na poštu. Najkratšia expedičná doba je 48 hodín. Pri objednaní cez víkend, alebo cez sviatky je myslené prvý pracovný deň.


Článok 4
Reklamačné dispozície


Reklamácia sa riadi podľa VOP č. 6., a to: Odstúpenie od kúpnej zmluvy


Článok 5
Informácia o tovare


 1. Všetky uvedené informácie o tovare sú prevzaté od našich dodávateľov. Nepreberáme zodpovednosť za ich platnosť. V prípade obrázkov uvedených pri tovare sa jedná o ilustračné obrázky, takže nemusia byť prevzaté z uvedeného tovaru.


Článok 6
Odstúpenie od kúpnej zmluvy


 1. V súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie nižšie uvedených postupov:

  • Kontaktujte nás (kontaktujte nás), že žiadate o odstúpenie od zmluvy číslom objednávky, dátumom nákupu a s Vašou adresou pre vrátenie peňazí. - Pokiaľ ste už tovar dostali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu Heuréka, Gazdovský rad 35/49, 931 01 Šamorín, a to s nasledovnými podmienkami:
         - tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale.
         - tovar nesmie byť použitý,
         - tovar musí byť nepoškodený,
         - tovar musí byť kompletný
         - spoločne s tovarom musí byť poslaný aj originálny doklad o kúpe.
  • Tovar, prosím, posielajte doporučene a poistený, neručíme totiž za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
  • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze pošleme prevodom na Váš bankový účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom prijatí tovaru.
  • V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.


Článok 7
Záverečné ustanovenia


 1. Tieto VOP sú platné pre všetky obchodné prípady uzatvorené v spoločnosti Heureka s.r.o.od dňa vyhlásenia.
 2. V závislosti na zmene príslušných právnych noriem, akejkoľvek v obchodnej politike spoločnosti, si spoločnosť Heureka s.r.o., vyhradzuje právo VOP meniť. Túto zmenu a jej účinnosť, spoločnosť vyhlási vhodným spôsobom minimálne mesiac dopredu.


V Bratislave dňa 1. 1. 2009Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions