Zákony V. A / 2023 - Verejná správa

Rozpočtové pravidlá, Verejná služba, Elektronická komunikácia, Verejné obstarávanie, Inf. technológie


Bežná cena: 9,20 €
Naša cena: 8,20 € s DPH


Ušetríte: 1,00 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Poradca
Rok vydania: 1/2023
Počet strán: 656
Väzba: brožovaná
Rozmer: 148 x 210 mm
EAN: 9788081622519

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt si tiež kúpili:

             Verejná správa obsahuje úplné znenie zákonov po novelách pre rok 2023 týkajúce sa oblasti rozpočtových pravidiel, štátnej a verejnej služby, informačných technológií, verejného obstarávania, elektronickej komunikácie. Zmeny v zákon sú v texte prehľadne vyznačené.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:

1. Rozpočtové pravidlá
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

2. Štátna a verejná služba
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 73/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníka na zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie vlády č. 295/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Vyhláška č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 493/2022 Z. z., o audite kybernetickej bezpečnosti
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 452/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
Vyhláška č. 126/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov
Vyhláška č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach
Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 346/2021 Z. z.
 
 

Rozpočtové pravidlá

 

Štátna a verejná služba

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions