Zákon o majetku obci - Veľký komentár, 2. vydanie

Jozef Sotolář


Bežná cena: 79,00 €
Naša cena: 75,05 € s DPH


Ušetríte: 3,95 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Sotac s.r.o.
Rok vydania: 2023
Počet strán: 570
Vydanie: 2. vydanie
Väzba: viazaná
Rozmer: 155 x 215 mm
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-89446-94-0

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

   Jedným zo základných atribútov samosprávy a nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie plnohodnotnej realizácie práva územných samosprávnych celkov na samosprávu je zakotvenie ich právnej subjektivity a majetková autonómia. A práve hospodárenie so svojím majetkom samostatne na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť je atribútom samosprávy. Obciam a mestám je už na ústavnej úrovni garantované jednak postavenie subjektu oprávneného nadobúdať majetok (postavenie vlastníka) a ďalej postavenie subjektu spôsobilého s nadobudnutým majetkom nakladať na základe vlastného a predchádzajúceho ekonomického uváženia (postavenie hospodára).

Predkladané rozsiahle autorské dielo so zameraním na praktické potreby obcí a miest – veľký komentár s podrobnou judikatúrou je venovaný rozboru zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Sú tu zohľadnené všetky zmeny a novelizácie od roku 1991 a obsahuje vymedzenia všetkých dôležitých pojmov ako aj ich prepojenie na osobitné právne predpisy. Je výsledkom dlhodobej a sústavnej práce a činnosti autorov na tomto významom úseku spravovania obcí a praktickým a detailným rozborom a výkladom jednotlivých ustanovení zákona. Je najrozsiahlejším odborným dielom sumarizujúcim všetky dostupné informácie a odborné podklady k problematike majetkového práva obcí na knižnom trhu na Slovensku. Ide pritom o prvý ucelený a komplexný rozbor zákona so zameraním na potreby obcí a miest.

Rozsiahle komentáre a vysvetlenia k jednotlivým ustanoveniam zákona spolu s citáciou judikatúry súdov a ustálenej rozhodovacej činnosti súdov a ostatných orgánov sú nastavené tak aby zásadným spôsobom napomohli obciam riešiť praktické problémy a zároveň sa tým sprehľadňujú problémové oblasti nakladania s majetkom obcí (nadobúdanie majetku obcou, predaj a prenájom majetku obce v jej jednotlivých formách – od dobrovoľnej dražby až po dôvody hodné osobitného zreteľa).

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions