Príručka starostu obce, 2. vydanie

Jozef Sotolář


Naša cena: 34,90 € s DPH

Detaily:
Vydavateľstvo:Sotac s.r.o.
Rok vydania: 2023
Počet strán: 340
Vydanie: 2. vydanie
Väzba: brožovaná
Rozmer: 148 x 210 mm
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-89446-93-3

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

   Snahou tejto odbornej právnej publikácie je to, aby sa naplnila téza významného mysliteľa Konfucia, podľa ktorého k múdrosti dospievame trojakou cestou: premýšľaním (najušľachtilejší spôsob), napodobovaním (najľahší spôsob) a skúsenosťou – tým najťažším spôsobom. Očakávame, že publikácia bude slúžiť na pohotovú a rýchlu orientáciu v právnej úprave miestnej samosprávy a v nevyhnutnej miere aj v problematike, ktorá so samosprávnym obecným zriadením úzko súvisí.

Monografia nadväzuje na doterajšie úspešné komentované vydania z roku 2004, ďalej ho rozvíja a detailne dopracúva. V tomto rozsahu je najucelenejším a najkomplexnejším odborným dielom v oblasti komunálneho práva pre starostov obcí a primátorov miest, ktoré sa venuje podrobne všetkým aspektom tohto zložitého pojmu. Snahou je aby platila overená téza: „Teória a prax musia kráčať v jednote“. Bez konkrétneho prístupu a vysvetľovania sme veľmi blízko k nesprávnej praktickej aplikácii právnej normy. Po veľmi pozitívnom ohlase na prvé vydanie autorský kolektív zapracoval do predkladaného textu ďalšie významné rozhodnutia súdov ako aj novelizácie právnych predpisov, pričom nevynechal aj niektoré tendencie zmien v prístupe k výkladu pojmov súvisiacich s postavením starostu obce ako verejného funkcionára a verejného činiteľa. V tomto zmysle slova ide o podstatne prepracované a zásadne doplnené nové vydanie, ktoré sa na Slovensku objavuje v tejto podobe vôbec prvý krát.

Cieľom tejto odbornej publikácie je zosumarizovať širokospektrálnu judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky i ustálenú rozhodovaciu činnosť slovenských súdov a ostatných súdov, pričom poukazujeme aj na významné rozhodnutia v tejto oblasti zo zahraničných zdrojov – najmä z európskej a českej rozhodovacej činnosti. Súčasné európske trendy totiž chápu pod lokálnou autonómiou právo usporiadať a riadiť podstatnú časť verejných záležitostí na vlastnú zodpovednosť a vo vlastnom záujme.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions