Inovácie v edukácii, 2. vydanie

Erich Petlák


Naša cena: 17,70 € s DPH

Detaily:
Vydavateľstvo:Wolters Kluwer SK
Rok vydania: 9/11/2023
Počet strán: 232
Vydanie: 2. vydanie
Väzba: brožovaná
Rozmer: 148 x 210 mm
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-571-0624-1

Anotácia

15 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Prudký rozvoj vedy a techniky si vyžaduje dokonalejšie a všestrannejšie pripravených ľudí, čo zákonite vyvoláva zvýšené požiadavky na zefektívnenie edukácie na školách. Ako premietnuť nové poznatky do obsahu vzdelávania, zvýšiť kvalitu a efektívnosť edukačného procesu a rešpektovať pritom osobitosť žiaka?

Druhé, aktualizované a doplnené vydanie publikácie „Inovácie v edukácii" sa zameriava na edukačné oblasti, ktoré môžu výrazne pozitívne ovplyvniť priebeh a výsledky vzdelávacej činnosti. Autor sa v jednotlivých kapitolách venuje oblastiam, ako sú učebné štýly, stratégie a taktiky učenia sa, vyučovacie metódy, tvorivé vyučovanie, využívanie informačných technológií vo vyučovacom procese. Súčasne akcentuje dôležitosť a význam emocionality v edukácii, v neposlednom rade tiež význam mäkkých zručností a rastového myslenia, ktorých význam bude čím ďalej rásť. Zároveň však zdôrazňuje najdôležitejší článok kvality vzdelávania, ktorým je práca učiteľa.

Všetky kapitoly publikácie sú spracované tak, aby čitateľ získal predstavu o požiadavkách kladených na súčasnú edukáciu, podstatou ktorej nie je len získavanie nových vedomostí, ale potreba naučiť žiaka tvorivo rozmýšľať, prebúdzať u neho záujem o poznávanie a ďalšie sebavzdelávanie.

Publikácia je určená nielen pre pedagogických zamestnancov ako podnet na tvorivú prácu so žiakmi, ale pre všetkých, ktorí si uvedomujú naliehavosť volania po „lepšej škole", ktorú chceme bez výnimky všetci – žiaci, rodičia, učitelia, spoločnosť.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions