Výživné pre vaše dieťa

Praktická príručka

Róbert Madej


Naša cena: 3,50 € s DPH

Detaily:
Vydavateľstvo:Legal Press
Rok vydania: 2013
Počet strán: 70
Vydanie: 2. vydanie
Väzba: brožovaná
Rozmer: A5
ISBN: 978-80-971368-0-2

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Praktická príručka o právnej úprave výživného a náhradného výživného v Slovenskej republike. Keďže je súdnych konaní na Slovensku vo veciach výživného veľmi veľa, podnietilo to autora pripraviť druhé doplnené vydanie publikácie Výživné pre vaše dieťa (2013). Publikácia je určená rodičovi (ako aj plnoletému dieťaťu), ktorý v súdnom konaní uplatňuje nárok dieťaťa na výživné, ale rovnako pomôže aj rodičovi, ktorý je výživné povinný platiť.

Publikácia informuje o tom, čo môže účastník v konaní o výživnom očakávať, napríklad aj aké otázky dostane pri výsluchu od sudcu. Keďže sa predstavy rodičov o účele výživného rôznia, ambíciou tejto publikácie je vysvetliť, aké výdavky dieťaťa majú byť výživným pokryté. Sú to nielen základné životné potreby (strava, ošatenie, ubytovanie), ale aj výdavky dieťaťa na duševnú činnosť (škola, krúžky, atď.), pričom v modernej dobe možno zahrnúť aj výdavky na rôzne zahraničné jazykové pobyty, ak to možnosti povinného rodiča dovoľujú. Pokiaľ má rodič dostatočné príjmy, súd môže do výživného zahrnúť aj povinnosť prispievať na úspory. Tie môžu slúžiť na rozsiahlejšie výdavky v budúcnosti, napríklad súvisiace s prípravou na budúce povolanie dieťaťa alebo súvisiace bytovou otázkou dieťaťa.

Publikácia informuje ďalej aj o tom, ako vymáhať výživné, pričom podanie trestného oznámenia alebo návrh na exekúciu sú relatívne účinnými prostriedkami. Neplatenie výživného je na Slovensku trestným činom. Pokiaľ ale povinný rodič doplatí dlžné výživné, vyhne sa odsúdeniu. Počet 7 529 evidovaných páchateľov trestného činu zanedbania povinnej výživy predstavuje 13,8 % z celkového počtu páchateľov všetkých trestných činov na Slovensku v roku 2012. Publikácia radí, ako podať trestné oznámenie pre neplatenie výživného. Exekúciu na výživné možno od roku 2008 vykonať aj príkazom na zadržanie vodičského preukazu. Ľahko sa môže stať, že povinný rodič v prípade neplatenia výživného príde o vodičský preukaz a nebude môcť šoférovať, kým dlžné výživné nedoplatí.

Ak ani tieto spôsoby vymáhania nebudú účinné, je možné požiadať o náhradné výživné. Náhradné výživné poskytne štát v prípade neplatenia výživného. O tom, že neplatenie výživného je na Slovensku rozsiahly problém, svedčí aj priemerný mesačný počet 13 724 detí, na ktoré bolo poskytnuté náhradné výživné v roku 2012. Publikácia Výživné pre vaše dieťa poskytne čitateľovi základný prehľad o tom, čo ho v súdnom konaní o výživnom čaká. Publikácia obsahuje aj vzory podaní, ktoré pomôžu účastníkovi vypracovať základné návrhy v týchto a v súvisiacich konaniach.

Na Slovensku určujú súdy výživné pre približne 30 000 detí ročne. Je to obrovský počet detí zodpovedajúci veľkému množstvu súdnych konaní, či už ide o rozvod manželstva, o úpravu práv a povinností k maloletému, o určenie otcovstva a iných konaní, v ktorých súd súčasne rozhoduje aj o výživnom pre dieťa. Súdna ochrana je poskytnutá dieťaťu vo forme rozhodnutia o tom, komu sa maloleté dieťa zveruje do osobnej starostlivosti, koľko má druhý rodič platiť výživné na dieťa a ako často sa s ním bude stretávať, prípadne kto bude spravovať majetok dieťaťa. Súdy sú pri svojej rozhodovacej činnosti povinné rešpektovať práva dieťaťa vyplývajúce aj z Medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa, napríklad jeho právo, aby rozhodnutie bolo v najlepšom záujme dieťaťa, právo zachovať si vzťah k obom rodičom a aj právo na to, aby na názor dieťaťa bolo primerane prihliadnuté v súdnom konaní.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions