Základy obchodného práva pre ekonómov, 2. vydanie

Mária Veterníková, Martin Winkler, Andrea Slezáková, Lenka Vačoková, Hana Magurová, Michal Hutta, Eva Tináková, Ľubomír Zlocha


Bežná cena: 15,40 €
Naša cena: 14,70 € s DPH


Ušetríte: 0,70 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Wolters Kluwer SK
Rok vydania: 9/2023
Počet strán: 256
Vydanie: 2. vydanie
Väzba: brožovaná
Rozmer: 148 x 210 mm
ISBN: 978-80-571-0613-5

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Obchodné právo je dôležitou súčasťou právneho poriadku každého ekonomicky vyspelého štátu s trhovou ekonomikou, ktorá je spojená so slobodou podnikania. Sloboda podnikania umožňuje každej osobe, ktorá splní predpoklady ustanovené právnymi predpismi, podnikať v akejkoľvek oblasti, pre ktorú sa rozhodne.

Obchodné právo tvorí súhrn právnych noriem, ktoré upravujú postavenie podnikateľov a vzťahy, do ktorých podnikatelia vstupujú pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti. Zaraďuje sa do sféry súkromného práva, hoci ho sčasti tvoria aj normy verejného práva.

V publikácii sú vymedzené základné pojmy a inštitúty obchodného práva, výklad je venovaný jednotlivým právnym formám podnikania, hospodárskej súťaži a obchodným záväzkovým vzťahom. Čitatelia dostanú základné informácie aj z oblasti insolvenčného práva. Odkazy na príslušnú právnu úpravu ich majú doviesť k práci s textom platných právnych predpisov.

Publikácia je určená študentom predovšetkým neprávnických fakúlt. Autorský kolektív tvoria členovia Katedry obchodného práva Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí pri formulácii textu využili svoje viacročné pedagogické skúsenosti, ako aj skúsenosti získané v právnej praxi. Pomerne zložitú právnu problematiku približujú čitateľom odborne, a zároveň zrozumiteľne.

Publikácia môže poslúžiť nielen študentom ekonomických odborov, ale informácie v nej obsiahnuté môžu byť užitočné aj pre širšiu verejnosť, najmä pre podnikateľov.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions