Zákon o bankách. Komentár

Vojtko, Guniš, Vlášek a kol.


Bežná cena: 129,00 €
Naša cena: 122,55 € s DPH


Ušetríte: 6,45 €

Detaily:
Vydavateľstvo:C.H.Beck SK
Rok vydania: Pripravuje sa: 26/7/2024
Počet strán: 1584
Väzba: viazaná
Rozmer: 137 x 222 mm
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-8232-052-0

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Prehľadný, rozsiahly a praktický odborný komentár obsahuje vnútroštátny a tiež európsky pohľad na problematiku bankovej regulácie. Autorský kolektív, poskladaný z odborníkov rozmanitej špecializácie, komentoval jednotlivé ustanovenia nielen z pohľadu domácej, ale aj európskej legislatívy. Výklad je tiež doplnený o judikatúru Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a Súdneho dvora EÚ. Dôkladne spracovaný komentár tak môže byť praktickým pomocníkom pre široký okruh čitateľov.

 

 „Posudzovaný komentár je prvým komentárom zákona o bankách (určite očakávaným), a preto je potrebné oceniť snahu autorského kolektívu o jeho spracovanie. Zákon o bankách obsahuje hmotnoprávne aj procesnoprávne ustanovenia, v dôsledku čoho komentár poskytuje širokospektrálny výklad. Svojou šírkou záberu prekračuje výklad „bankového práva“ a má zjavné presahy do rôznych oblastí finančného práva.“

                                                                                                         Z recenzného posudku prof. JUDr. Milana Ďuricu, PhD.

 

„Tento (autorský kolektív) je tvorený významnými odborníkmi na otázky bankovej regulácie z akademického prostredia,  z Národnej banky Slovenska, bankového prostredia, či advokácie, ktorí sa dlhodobo venujú tejto problematike nielen v domácom, ale aj širšom európskom prostredí. Takáto symbióza spoluautorov z oblasti legislatívy, právnej vedy, ako aj právnej praxe je vhodným predpokladom pre spracovanie tak rozsiahleho diela komentárového typu.“                                                     

                                                                                                            Z recenzného posudku prof. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD.

 

„..., že se jedná o kvalitní a rozsáhlé komenářové dílo, které nabídne čtenářům poznatky jak obecnějšího, teoretického charakteru, tak poznatky praktické vycházejíc z aplikační praxe v rozsahu nezbytném pro velmi dobré porozumění jednotlivých ustanovení zákona o bankách a jejich výkladu se zaměřením na možnost jejich aplikace.“

                                                                                                           Z recenzného posudku doc. JUDr. Michaela Kohajdu, Ph.D.

 

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions