Dynamický nákupný systém. Praktická príručka

Ľubomír Púček, Adriana Hrivnáčiková


Bežná cena: 19,80 €
Naša cena: 18,81 € s DPH


Ušetríte: 0,99 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Wolters Kluwer SK
Rok vydania: 4/2024
Počet strán: 256
Väzba: brožovaná
Rozmer: 148 x 210 mm
ISBN: 978-80-571-0647-0

Anotácia

Úlohou publikácie Dynamický nákupný systém – Praktická príručka je detailné a na príkladoch založené vysvetlenie fungovania dynamického nákupného systému (DNS), a to nielen z hľadiska zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale aj z hľadiska aplikačnej praxe Úradu pre verejné obstarávanie a praktických skúseností autorov príručky s používaním DNS v rámci nástrojov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.

Publikácia ponúka základné informácie o DNS a prehľad krokov v rámci DNS, a to aj formou infografiky, ktorý je podaný tak z hľadiska verejného obstarávateľa, ako aj záujemcu/uchádzača. Ku každému procesnému kroku v rámci DNS je uvedené vysvetlenie zákonnej úpravy; podrobný prehľad a vysvetlenie úkonov z hľadiska verejného obstarávateľa, ako aj záujemcu/uchádzača; relevantné metodické usmernenia a rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie; praktické poznámky, vysvetlenia, odporúčania a upozornenia; lehoty pre verejného obstarávateľa a lehoty pre záujemcu/uchádzača; identifikácia relevantných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní pre daný procesný krok.

Súčasťou praktickej príručky sú aj editovateľné vzory pre prípravu a priebeh DNS, ktoré sú pripravené nielen z hľadiska verejného obstarávateľa, ale aj záujemcu/uchádzača. Ide o rôzne vzory zápisníc, vyhodnocovacích hárkov, listov, oznámení, informácií či žiadostí.

Publikácia je určená odborným pracovníkom verejných obstarávateľov a v menšej miere aj obstarávateľov, ktorí sú zodpovední za prípravu, procesný manažment a realizáciu verejných obstarávaní. Taktiež je určená záujemcom/uchádzačom, teda podnikateľom, ktorí majú záujem o zákazky zadávané verejným obstarávaním. Publikácia má vysokú pridanú hodnotu aj pre právnikov pripravujúcich návrhy zmlúv do súťažnej dokumentácie, advokátov poskytujúcich právne poradenstvo pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj pre záujemcov/uchádzačov. Užitočným pomocníkom je aj pre kontrolórov obcí a vyšších územných celkov, kontrolórov a audítorov v štátnej správe, osobitne v rámci fondov Európskej únie, finančných manažérov či predstaviteľov mimovládnych organizácií a ďalších odborníkov, ktorí vo svojej praxi prichádzajú do styku s verejným obstarávaním.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions