Nový Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (zošit pre učiteľa) 2. časť

Milada Caltíková

Nový Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (zošit pre učiteľa) 2. časť


Bežná cena: 12,75 €
Naša cena: 11,48 € s DPH


Ušetríte: 1,27 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Orbis Pictus Istropolitana
Rok vydania: 1/2019
Počet strán: 104
Väzba: brožovaná
Rozmer: 176 x 250 mm
ISBN: 978-80-8120-557-6

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Prečo je Slovenský jazyk NOVÝ?

1. Prešiel rozsiahlou inováciou a bol rozdelený na učebnicu, zošit pre študenta, zošit pre učiteľa a on-line podporu e-orbispictus.sk, pričom sa posilnila pracovná časť súboru.
2. Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) a riešenie úloh a prípadov sa stáva podstatou učenia sa.
3. Bol aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku.
4. Prehodnotil sa výber a forma ukážok jazykových prejavov z rôznych komunikačných oblastí.
5. Zjednodušila a sprehľadnila sa štruktúra preberaných tém.
6. Zohľadnili sa požiadavky iŠVP, súčasnej maturity, ale aj aktuálny stav komunikácie spoločnosti.

Zošit pre učiteľa obsahuje náhľady strán zo Zošita pre študenta s výsledkami úloh, možnými riešenia úloh, námetmi a komentármi k nim. Učiteľ odhalí prostredníctvom výsledkov aj zámer úloh. Výsledky sú graficky vyčlenené a urýchľujú prípravu učiteľa na hodinu. Vďaka širokej ponuke úloh si môže učiteľ vybrať a zostaviť hodinu podľa schopností žiakov. Keďže má učiteľ k dispozícii všetko na jednom mieste, zvyšuje sa efektivita prípravy učiteľa na hodinu a má dostatok času na individuálny prístup, vlastné tvorivé aktivity a pod.

Úlohy zďaleka nevyčerpávajú potenciál ukážok a komunikačných prostriedkov. Autori predpokladajú schopnosť učiteľa tvorivo pracovať s ponúknutým materiálom.

Obsahuje:
riešenia úloh pre učiteľa;
námety na riešenie;
vysvetlenie zámeru úloh;
vyznačenie hľadaných javov priamo v texte;
inšpiráciu na ďalšiu prácu s textami a úlohami.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcie

All actions