Zákony V. A / 2022 - Verejná správa, Štátna a verejná služba

Rozpočtové pravidlá, verejné obstarávanie, výberové konanie, elektronická komunikácia


Bežná cena: 7,70 €
Naša cena: 7,00 € s DPH


Ušetríte: 0,70 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Poradca
Rok vydania: 1/2022
Počet strán: 736
Väzba: brožovaná
Rozmer: 148 x 210 mm

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Titul obsahuje úplné znenie zákonov po novelách k 1. 1. 2022 týkajúce sa oblasti rozpočtových pravidiel, štátnej a verejnej služby. Zmeny v zákonoch sú vyznačené tučným písmom. Publikácie obsahuje témy: štátna správa, štátna služba, verejná služba, rozpočtové pravidlá, kybernetická bezpečnosť, verejné obstarávanie, zákazka, elektronická komunikácia, informačné technológie, výberové konanie, platové tarify.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:

1. Rozpočtové pravidlá
• ZÁKON č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

• ZÁKON č. 299/2020 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

2. Štátna a verejná služba
• ZÁKON č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

• ZÁKON č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

• NARIADENIE VLÁDY č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

• NARIADENIE VLÁDY č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme

ZÁKON č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
• ZÁKON č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe

• NARIADENIE VLÁDY č. 389/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

• NARIADENIE VLÁDY č. 113/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby

• NARIADENIE VLÁDY č. 114/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan SR

• VYHLÁŠKA č. 126/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov

• VYHLÁŠKA č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach

• VYHLÁŠKA č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním

• VYHLÁŠKA č. 505/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest

• ZÁKON č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii

• ZÁKON č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti

• VYHLÁŠKA č. 436/2019 Z. z.
o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora
ZÁKON č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe
VYHLÁŠKA č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
VYHLÁŠKA č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy
ZÁKON č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions