Deset let trestní odpovědnosti právnických osov v ČR

Pohledy zpět i vpřed

Gřivna Tomáš, Šimánová Hana


Bežná cena: 25,99 €
Naša cena: 24,70 € s DPH


Ušetríte: 1,29 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Aleš Čeněk
Rok vydania: 15/7/2022
Počet strán: 384
Väzba: brožovaná
Rozmer: 148 x 210 mm
Jazyk: český
ISBN: 978-80-7380-885-3

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Publikace je souborem 21 příspěvků vytvořených autory u příležitosti již tradiční konference pořádané Unií obhájců ČR, tentokráte ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Vzhledem k datu konání se vděčným tématem konference stala trestní odpovědnost právnických osob, a zejména desáté výročí jejího zavedení do právního řádu České republiky, které s sebou přináší prostor pro bilancování i úvahy do budoucna. Široká škála rozličných pozoruhodných témat přináší čtenáři komplexní přehled o vývoji právní úpravy a jejích slabých místech, přínosech i nedostatcích aplikační praxe i komparaci s některými zahraničními poznatky. Pozornost autorů je upřena na některé koncepční otázky (včetně samotného pojetí trestného činu spáchaného právnickou osobou), vybrané instituty trestního práva hmotného v kontextu trestní odpovědnosti právnické osoby (např. vývojová stadia trestné činnosti) i specifika spojená právě a pouze s právnickými osobami (např. přechod trestní odpovědnosti na právního nástupce). Důkladnému rozboru je v publikaci podrobeno sankcionování právnických osob - vedle kritických připomínek k jeho stávajícímu stavu nabízejí autoři četné náměty na rozšíření dosavadního katalogu sankcí ukládaných právnickým osobám. Stranou pozornosti přispěvatelů pak nezůstaly ani procesní aspekty (omezování práva právnické osoby na obhajobu, opatrovnictví obviněné právnické osoby) a meziodvětvové souvislosti (vztah řízení o trestném činu a přestupku právnické osoby). Své čtenáře si proto kniha může najít mezi akademiky i praktiky věnujícími se (nejen) trestnímu právu, studenty právnických fakult i dalšími zástupci odborné i laické veřejnosti.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions