Zákony II. C / 2022 - Trestné právo, Exekučný poriadok, Správne právo

Trestný zákon, Trestný poriadok, Civilný sporový poriadok, Mimosporový poriadok, Súdy, Policajný zbor


Bežná cena: 7,70 €
Naša cena: 7,00 € s DPH


Ušetríte: 0,70 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Poradca
Rok vydania: 1/2022
Počet strán: 1040
Väzba: brožovaná
Rozmer: 148 x 210 mm

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt si tiež kúpili:

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy v úplnom znení k 1.1.2022 z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov. Zmeny v zákonoch sú prehľadne vyznačené tučným písmom. Tituly obsahuje témy: rozhodcovské konanie, súdne poplatky, exekúcie, trestný zákon a poriadok, register trestov, výmaz, ochrana svedka, policajti, disciplinárny poriadok, správny poriadok, spory.
V piatich tematicky zameraných kapitolách sú zákony učené právnikom, policajtom, podnikateľom, exekútorom, osobách, ktoré riešia súdne spory a tiež študentom vysokých škôl a policajných akadémii.

Titul obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov:
1. Civilný proces
2. Exekučný poriadok
3. Trestné právo
4. Správne právo

Dlhá anotácia:
Zákony II časť C obsahujú zákony a právne predpisy týkajúce sa riešenia súdnych sporov, medzi ktoré patrí Civilný sporový poriadok a Civilný mimosporový poriadok. Prvá kapitola obsahuje aj zákon o konkurze a reštrukturalizácii, zákon o rozhodcovskom konaní a zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
Druhá kapitola obsahuje exekučný poriadok a právne predpisy týkajúce sa riešenia exekúcii a zrážok zo mzdy pri výkone exekúcie, zákon o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorý upravuje postup ukončenia exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017 a osobitosti postupu pri podaní opätovného návrhu na vykonanie exekúcie. Práve preto je do tejto kapitoly zaradený exekučný poriadok platný k 31. 3. 2017.
Najrozsiahlejšia tretia kapitola obsahuje zákony z oblasti trestného práva, medzi ktoré patrí Trestný zákon a poriadok, zákon o registri trestov, zákon o trestnej zodpovednosti PO a zákon o výkone detencie.
Posledná šiesta kapitola sa týka správneho práva a obsahuje správny poriadok, Správny súdny poriadok, právny predpis dôležitý pre policajtov, a to zákon o Policajnom zbore, zákon o priestupkoch, ktorý obsahuje zoznam priestupkov a od 1. 1. 2022 aj nový Disciplinárny súdny poriadok a súvisiace vyhlášky.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions