Kriminológia vo vnútroštátnom a medzinárodnom rozmere

Libor Klimek, Simona Ferenčíková, Květoň Holcr, Martina Kantorová, Jaroslav Klátik, Daniela Košecká, Miloš Maďar, Ingrid Mencerová, Lukáš Michaľov, Peter Polák, Sergej Romža, Martin Štrkolec, Veronika Tóthová

Kriminológia vo vnútroštátnom a medzinárodnom rozmere


Bežná cena: 29,70 €
Naša cena: 26,73 € s DPH


Ušetríte: 2,97 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Wolters Kluwer SK
Rok vydania: 10/2020
Počet strán: 780
Väzba: viazaná
Rozmer: 148 x 210 mm
ISBN: 978-80-571-0251-9

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Kriminológia je veda, ktorá skúma kriminalitu ako nežiaduci sociálno-patologický jav, jej stav, úroveň, štruktúru,
dynamiku, osobnosť páchateľa, obete, vzťah páchateľa a obete, osobitné druhy kriminality, možnosti jej minimalizovania
a prognózovania jej vývoja v bližšej a vzdialenejšej budúcnosti.

Autori tejto učebnice odpovedajú nielen na štandardné otázky kriminológie, ale aj na otázky z jej ostatného vývoja,
s ktorými sa – pochopiteľne – kriminológia nestretávala pri jej zrode. Príkladmi sú počítačová kriminalita či kriminalita páchaná právnickými osobami. Autori objasňujú bezprostredné, ako aj sprostredkované súvislosti medzi kriminologickými, vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi poznatkami. Hodnovernosť prezentovaných poznatkov nesporne posilňujú aj početné prípadové štúdie.

Učebnica je adresovaná v prvom rade študentom odboru právo na právnických fakultách, ale aj študentom iných odborov, ktoré sa taktiež zaoberajú kriminalitou – napríklad študentom sociológie, psychológie, verejnej správy či pedagogiky. Cenné poznatky v nej nájde taktiež každý, kto má záujem porozumieť kriminológii.

Učebnica je spoločným dielom autorov pôsobiacich na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, ako aj pôsobiacich na Ústavnom súde Slovenskej republiky,
v Slovenskej advokátskej komore a v Zbore väzenskej a justičnej stráže.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions