Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání

Šámal a kol.

Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání


Naša cena: 192,00 € s DPH

Detaily:
Vydavateľstvo:C.H.Beck
Rok vydania: 5/2012
Počet strán: 3632
Vydanie: 2. vydanie
Väzba: viazaná
Rozmer: 152 x 230 mm
Jazyk: český
ISBN: 978-80-7400-428-5

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Cena je uvedena za oba díly !

Od prvního vydání velkého komentáře k trestnímu zákoníku uplynuly sice jen dva roky, avšak první vydání bylo přes potřebné dotisky již zcela rozebráno. Vzhledem k tomu, že v mezidobí došlo k prvním novelizacím trestního zákoníku a nově i k přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, rozhodli se autoři podstatně doplnit, a zčásti i přepracovat, jednotlivé části komentáře tak, aby právnické veřejnosti sloužil i nadále v aktuální verzi.

Komentář reaguje na nedávné přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, který přináší nejen zásadní koncepční změnu trestního práva, ale dovršuje i reformu trestního práva hmotného. Z dalších přijatých novelizací trestního zákoníku, které si vyžádaly aktualizaci komentáře, byla podstatná zejména změna, která implementovala některé předpisy Evropské unie, zejména v oblasti trestněprávní ochrany životního prostředí a v oblasti boje proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. Novela dále změnila úplatkářské trestné činy, se snahou posílit nástroje proti korupci úředních osob a zvýšit transparentnost činnosti veřejné správy, a v neposlední řadě zpřesnila některá další ustanovení trestního zákoníku.

Druhé vydání velkého komentáře k trestnímu zákoníku by nemělo uniknout pozornosti specialistům působícím v oboru trestního práva. Tento velký komentář dále doporučujeme celé odborné právnické veřejnosti, včetně dalších profesí (policii, probační a mediační službě, vězeňské službě) a samozřejmě též studentům právnických fakult.

RECENZE: Přečtěte si recenzi komentáře k trestnímu zákoníku, kterou napsal JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D.a byla uveřejněna v časopise Bulletin advokacie, číslo 6/2012, s. 49.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcie

All actions