Správne právo hmotné. Osobitná časť. 2. vydanie

Jozef Tekeli, Radomír Jakab, Tibor Seman, Róbert Gyuri


Bežná cena: 22,15 €
Naša cena: 21,00 € s DPH


Ušetríte: 1,15 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Rok vydania: 2022
Počet strán: 330
Vydanie: 2. vydanie
Väzba: brožovaná
Rozmer: 170 x 240 mm
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-574-0084-4

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Učebnica je základnou literatúrou pre vysokoškolské právnické vzdelávanie predmetu správne právo - osobitná časť. Obsiahnutie matérie učebnice je nevyhnutným predpokladom pre úspešné absolvovanie postupovej a štátnej skúšky v bakalárskom študijnom programe právo. Dielo je však určené aj pre poslucháčov fakúlt vysokých škôl v odbore verejná správa. Spoluautorský kolektív vymedzuje elementárne poznatky na tradičných úsekoch verejnej správy. Postupuje pritom od všeobecnej vnútornej správy, resp. širšie tzv. administratívno-politickej správy, k odvetviam kultúrno-sociálnej správy, k odvetviam správy životného prostredia a k odvetviam hospodárskej správy. Posledné tri kapitoly sú venované špecifickým odvetviam správy s osobitnou štátnosprávnou a samosprávnou organizáciou. Všetky kapitoly učebnice sú jednotne koncipované tak, aby sa študenti zorientovali v širokom diapazóne právnych predpisov osobitnej časti správneho práva, a boli schopní osvojiť si a prezentovať kľúčové vedomosti osobitnej časti správneho práva v štruktúre: - pojem danej správy a jej základné oblasti, - základné právne predpisy správy, - organizácia správy, - základné právne pojmy a právne poznatky správy. Dielo je spracované k právnemu stavu účinnému k 1.1.2022.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions