Zákony VI. B / 2022 - Odpady, Obaly, Vodný zákon

zákon o odpadoch, zálohovanie obalov, skládkovanie odpadov, prevencia havárií


Bežná cena: 7,70 €
Naša cena: 7,00 € s DPH


Ušetríte: 0,70 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Poradca
Rok vydania: 1/2022
Počet strán: 728
Väzba: brožovaná
Rozmer: 148 x 210 mm

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt si tiež kúpili:

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po novelách k 1. 1. 2022 z oblasti odpadového hospodárstva, prevencie priemyselných havárií, vodného hospodárstva a ochrany pred povodňami po ostatných novelách, je doplnený o Zákon č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy. Zmeny v zákonoch sú vyznačené tučným písmom. Publikácia obsahuje témy: skládka, komunálny odpad, zberné dvory, triedenie, prevencia priemyselných havárií, vratné obaly, zálohovanie, verejné zdravie, očkovanie, povodne, vodný zákon, vznik odpadu, ohlasovanie, ... .

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:

1. Odpadové hospodárstvo
ZÁKON č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

ZÁKON č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov
NARIADENIE č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov
OPATRENIE č. 10/2020 Z. z. o metodike analýzy zmesového odpadu
ZÁKON č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
VYHLÁŠKA č. 347/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
VYHLÁŠKA č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
VYHLÁŠKA č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
VYHLÁŠKA č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
VYHLÁŠKA č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
VYHLÁŠKA č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
2. Prevencia priemyselných havárii
ZÁKON č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií

ZÁKON č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
ZÁKON č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

3. Vodné hospodárstvo
ZÁKON č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon)


4. Ochrana pred povodňami
ZÁKON č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

VYHLÁŠKA č. 419/2010 Z. z.
o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia
VYHLÁŠKA č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions