Zákony VI. A / 2022 -Životné prostredie, Lesné hospodárstvo

Ochrana ovzdušia, národné parky, lesy, poľovníctvo, životné prostredie, emisné kvóty, kvalita ovzdušia


Bežná cena: 7,70 €
Naša cena: 7,00 € s DPH


Ušetríte: 0,70 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Poradca
Rok vydania: 1/2022
Počet strán: 808
Väzba: brožovaná
Rozmer: 148 x 210 mm

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt si tiež kúpili:

Titul obsahuje úplné znenia po novelách k 1. 1. 2022 zákonov z oblasti životného prostredia, ochrany ovzdušia a lesného hospodárstva a integrovanej prevencie a kontroly znečistenia životného prostredia po ostatných novelách. Zmeny po novelách sú vyznačené tučným písmom. Publikácia obsahuje témy: environmentálny fond, životné prostredie, emisie, požiare, lesy, národné parky, sezónne uzávery, ochrana ovzdušia, horská záchranná služba, geologický zákon, podzemné vody, integrovaná prevencia a kontrola znečistenia životného prostredia.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:

1. Životné prostredie
ZÁKON č. 17/1992 Zb.
o životnom prostredí
ZÁKON č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
ZÁKON č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne)
ZÁKON č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí
ZÁKON č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
ZÁKON č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životne prostredie
ZÁKON č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
ZÁKON č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
ZÁKON č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologicky zákon)
VYHLÁŠKA č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon

2. Ochrana ovzdušia
ZÁKON č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší
VYHLÁŠKA č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
VYHLÁŠKA č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia
ZÁKON č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme
ZÁKON č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami

3. Lesné hospodárstvo
ZÁKON č. 326/2005 Z. z.
o lesoch
VYHLÁŠKA č. 207/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
ZÁKON č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli
ZÁKON č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe
ZÁKON č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve
VYHLÁŠKA č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

4. Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia životného prostredia
ZÁKON č. 39/2013 Z. z.
o integrovanej prevencii
VYHLÁŠKA č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia
VYHLÁŠKA č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometanu
ZÁKON č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
VYHLÁŠKA č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions