Zákony III. B / 2022 - Sociálne poistenie, zdravotné poistenie a dôchodky

Rodičovský príspevok, Doplnkové dôchodkové sporenie Zdravotné poistenie, Poisťovníctvo


Bežná cena: 7,70 €
Naša cena: 7,00 € s DPH


Ušetríte: 0,70 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Poradca
Rok vydania: 1/2022
Počet strán: 544
Väzba: brožovaná
Rozmer: 148 x 210 mm

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt si tiež kúpili:

Publikácia patrí k tradičným Zákonom vydávaným každý rok k 1. 1., obsahuje právne predpisy týkajúce sa sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia. Všetky zmeny sú v zákonoch prehľadne vyznačené tučným písmom. V obsahu nájdete témy: sociálne zabezpečenie, pomoc v hmotnej núdzi, sociálnoprávna ochrana, náhradné výživné, rodina, rodičovský príspevok, životné minimum, prídavky starostlivosť o dieťa, kuratela, ... .
Publikácia obsahujúca dve tematické kapitoly je určená zamestnávateľom, zamestnancom, mzdárom, personalistom a mzdových účtovníkom, podnikateľom, študentom a všetkým, ktorých sa týkajú odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Titul obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov:
1. Sociálne, dôchodkové a nemocenské poistenie
ZÁKON č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
ZÁKON č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OPATRENIE MPSVaR SR č. 138/2020 Z. z. o informácii o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
OPATRENIE MPSVaR SR č. 139/2020 Z. z., ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde
OPATRENIE MPSVaR SR č. 140/2020 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa
ZÁKON č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2. Zdravotné poistenie
ZÁKON č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákony III časť B obsahujú zákony sociálneho zabezpečenia, medzi ktoré patrí hlavne zákon o sociálnom poistení, ktorý vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia, konanie vo veciach sociálneho poistenia a konanie vo veciach vymáhania pohľadávok. na základe sociálneho poistenia odvádza podnikateľ či zamestnávateľ odvody do Sociálnej poisťovne na účely dôchodku, PN, alebo invalidného dôchodku. Okrem zákona o sociálnom poistení sú dôležitými právnymi predpismi zákon o starobnom dôchodkovom sporení, zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a zákon o 13. dôchodku. Tieto právne predpisy aj s ostatnými novelami patria do prvej kapitoly.
Druhá kapitola sa venuje zdravotnému poisteniu a odvodom, pričom zdravotným poistením je povinné verejné zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom verejného zdravotného poistenia za podmienok ustanovených týmto zákonom zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo individuálne zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom individuálneho zdravotného poistenia zdravotná starostlivosť v rozsahu určenom v zmluve podľa osobitného predpisu.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions