Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Komentár

Ján Zimmermann

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Komentár


Bežná cena: 16,50 €
Naša cena: 15,68 € s DPH


Ušetríte: 0,82 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Eurokódex
Rok vydania: 3/2019, Pripravuje sa !!!
Počet strán: 108
Väzba: viazaná
Rozmer: 170 x 240 mm
ISBN: 978-80-8155-082-9

Anotácia

10 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Publikácia vychádza v edičnej rade Komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX a má za cieľ podať relatívne ucelený výklad právnej regulácie de lege lata. Autori sa snažili poukázať na tie najvypuklejšie, prípadne najbežnejšie praktické a teoretické problémy, ktoré v danej oblasti sú.

Rozvoj bytového hospodárstva, bytovej výstavby súvisí s vlastníctvom bytov a s tým je spojené uspokojovanie jednej zo základných sociálnych ľudských potrieb bývanie. Základným predpisom regulujúcim práve otázku vlastníctva bytov a nebytových priestorov je zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Rozsiahlejšia novela tohto zákona bola uverejnená v Zbierke zákonov SR pod číslom 283/2018 Z. z a je účinná dňom 1. 11. 2018. Priniesla presnejšie pravidlá pre zmluvy o výkone správy, nové povinnosti správcov, nová úprava hlasovania, organizácie schôdzí.

Táto publikácia je tak cenným zdrojom informácií pre právnickú i laickú verejnosť.

Publikácia je určená nielen advokátom, sudcom a celej právnickej obci vrátane kompetentných legislatívnych orgánov, ale aj správcom bytových domov, spoločenstvám vlastníkov a v neposlednom rade aj samotným vlastníkom bytov a nebytových priestorov.

Právny stav k 1.1.2019.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcie

All actions