Správny súdny poriadok. Komentár

Ida Hanzelová, Ivan Rumana, Ina Šingliarová

Správny súdny poriadok. Komentár


Bežná cena: 45,00 €
Naša cena: 41,85 € s DPH


Ušetríte: 3,15 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Wolters Kluwer SK
Rok vydania: 7/2016
Počet strán: 596
Väzba: viazaná
Rozmer: 148 x 210mm
ISBN: 978-80-8168-468-5

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt si tiež kúpili:

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a často novelizovaný Občiansky súdny poriadok.
Predkladaná publikácia obsahuje  komentár k tretiemu z uvedených predpisov – k  Správnemu súdnemu poriadku. Komentár má používateľom pomôcť chápať ustanovenia zákona v súvislostiach a správne ich aplikovať v právnej praxi.
Poznanie ustanovení Správneho súdneho poriadku je dôležité nielen pre pracovníkov justície  zaradených v správnom súdnictve, ale aj pre pracovníkov orgánov verejnej správy. V právnom štáte  je činnosť orgánov verejnej správy kontrolovaná prostredníctvom správneho súdnictva. Je preto vhodné, aby ich pracovníci poznali základné princípy, ktorými sa správne súdnictvo spravuje, a mali predstavu o tom, ako tento systém kontroly funguje. Napomôže im to najmä v prípade, ak sa samotný ich orgán verejnej správy stane žalovaným a bude musieť obhájiť zákonnosť svojho procesného postupu a rozhodnutia pred tvrdeniami žalobcov. 
Členenie komentára je štandardné - po znení každého zákonného ustanovenia nasleduje uvedenie súvisiacich ustanovení tohto zákona, prípadne aj iných súvisiacich predpisov a európskej legislatívy, ďalej samotný text komentára a v jeho závere aj podľa novej právnej úpravy použiteľná judikatúra. Pri ustanoveniach, kde dôvodová správa vyčerpávajúco vysvetľuje zámer predkladateľa právnej úpravy, sú uvedené aj jej krátke úseky.
Pri novej právnej úprave je veľmi cenným dôraz na ďalšie súvisiace ustanovenia zákona tak, aby výklad jednotlivých inštitútov bol čo najkomplexnejší.
Komentár môže byť cennou pomôckou pre celú právnickú verejnosť, teda sudcov, vyšších súdnych úradníkov, advokátov, pre celú verejnú správu, ale aj pre študentov práva, podnikateľov a širokú verejnosť.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions