Nájomné vzťahy v súkromnom práve. Komentár

Peter Strapáč, Marián Ďurana, Jana Muránska


Bežná cena: 35,10 €
Naša cena: 31,59 € s DPH


Ušetríte: 3,51 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Wolters Kluwer SK
Rok vydania: 6/2015
Počet strán: 380
Väzba: viazaná
Rozmer: 148 x 210 mm
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-8168-209-4

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Nájomná zmluva a zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí podľa Občianskeho zákonníka, zákon o krátkodobom nájme bytu, zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov – komentár

Predkladaná publikácia má ambíciu obsiahnuť aktuálnu problematiku nájomných vzťahov v súkromnom práve. Obsahuje komentované znenie nájomnej zmluvy upravenej v Občianskom zákonníku, a to konkrétne § 663 až 719, ako aj osobitných ustanovení o nájme hnuteľných vecí. Autori neopomenuli ani zákon o krátkodobom nájme bytu a zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov. Jednotlivé komentované ustanovenia sú vhodne dopĺňané judikatúrou slovenských a českých súdov.

Cieľom publikácie je podať pomocnú ruku pri riešení právnych problémov, ktoré nastávajú pri vstupe do nájomných vzťahov.
V publikácii je obsiahnutá judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Českej republiky a nálezy ústavného súdu. V neposlednom rade je pozornosť venovaná aj komparácii slovenskej právnej úpravy s právnou úpravou v zahraničí, ako aj tendenciami a úvahami de lege ferenda v tuzemsku a vo vybraných krajinách, najmä však v Českej republike.

Publikácia je určená nielen advokátom, sudcom a celej právnickej obci vrátane kompetentných legislatívnych orgánov, ale aj správcom bytových domov, spoločenstvám vlastníkov a v neposlednom rade aj samotným vlastníkom bytov a nebytových priestorov, prenajímateľom či nájomcom.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions