Postavenie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

Petra Štofková

Postavenie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní


Bežná cena: 14,50 €
Naša cena: 4,40 € s DPH


Ušetríte: 10,10 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Iura Edition
Rok vydania: 12/2012
Počet strán: 210
Väzba: brožovaná
Rozmer: A5
ISBN: 978-80-8078-561-1

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Publikácia je spracovaná s cieľom ponúknuť čitateľovi náhľad na jednotlivé fázy konkurzného a reštrukturalizačného konania, a to najmä z praktického pohľadu správcu. Autorka v nej reaguje na zmeny v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií vykonané zákonom č. 348/2011 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2012, resp. 1. januára 2013.

Publikácia je členené na dve základné časti, a to „Povinnosti správcu v jednotlivých štádiách konkurzného konania“ a „Povinnosti správcu v jednotlivých štádiách reštrukturalizačného konania“. Nezostáva v nej opomenutá ani problematika oddlženia.

V texte publikácie sú zahrnuté aj niektoré príklady z rozhodovacej činnosti súdov, ktoré by mali takisto napomôcť pri aplikácií zákonných ustanovení v praxi.

Publikácia je určená predovšetkým správcom za účelom získania prehľadu o právach a povinnostiach, ktoré im pri výkone funkcie vznikajú, ale aj pre širokú odbornú verejnosť a každého, kto sa s problematikou konkurzov a reštrukturalizácií v praxi stretáva.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcie

All actions