Obchodný zákonník. Komentár, 1+2+3

Oľga Ovečková a kol.

Vypredané!


Bežná cena: 95,00 €
Naša cena: 57,00 € s DPH


Ušetríte: 38,00 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Iura Edition
Rok vydania: 2/2012
Počet strán: 2150
Vydanie: 3. vydanie
Väzba: viazaná
Rozmer: A5
ISBN: 978-80-8078-434-8

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt si tiež kúpili:

Tretie, doplnené a prepracované vydanie

  • v znení zákona č. 193/2011 Z. z.
  • v znení ostatných súvisiacich predpisov prijatých do konca roka 2011

Tretie vydanie komentára k Obchodnému zákonníku je komplexným výkladom jednotlivých ustanovení Obchodného zákonníka po jeho mnohých novelizáciách. Cieľom autorského kolektívu je ponúknuť širokej verejnosti dielo, ktoré podáva zrozumiteľný výklad jednotlivých ustanovení, ich vzájomné väzby, dielo, ktoré zohľadňuje predovšetkým otázky výkladové a aplikačné a v čo najväčšej miere reaguje na problémy praktickej aplikácie Obchodného zákonníka. Na mnohých miestach je výklad doplnený, rozšírený jednak o výklad sporných otázok a jednak o ustanovenia Viedenského dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru.
Výklady sú doplnené publikovanou judikatúrou slovenských súdov (právne vety), judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a odbornou literatúrou k jednotlivým otázkam. Komentár v potrebnej miere reaguje aj na európske právo, predovšetkým na smernice, ktoré boli implementované do právnej úpravy Obchodného zákonníka.
Publikácia je z praktických dôvodov rozdelená do dvoch zväzkov.

Komentár je určený predovšetkým právnikom, je však použiteľný aj pre neprávnikov, ktorí sa chcú zorientovať v spleti obchodnoprávnej problematiky. Využitie nájde aj u študentov právnických fakúlt, ale aj u študentov ekonomických univerzít.

Komentár ponúka:

  • najrozsiahlejší a najkomplexnejší výklad ustanovení Obchodného zákonníka na slovenskom trhu,
  • rozšírený o vyše 400 strán oproti druhému vydaniu z roku 2008
  • výklady doplnené publikovanou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie
  • doplnenú literatúru k jednotlivým otázkam

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcie

All actions