Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár

Branislav Pospíšil

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár


Bežná cena: 39,00 €
Naša cena: 35,10 € s DPH


Ušetríte: 3,90 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Iura Edition
Rok vydania: 2/2012
Počet strán: 650
Väzba: brožovaná
Rozmer: A5
ISBN: 78-80-8078-458-4

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii je snahou o komplexnú právnu úpravu komplikovaných vzťahov vznikajúcich v konkurznom, prípadne reštrukturalizačnom konaní. Ustanovuje práva a povinnosti jeho účastníkov a vzhľadom na  možné dopady konkurzného, prípadne reštrukturalizačného konania a jeho striktnosť je nevyhnutnosťou výborná orientácia v jeho ustanoveniach a ich znalosť. Publikácia „Zákon o konkurze a reštrukturalizácii- komentár" obsahuje výklad jednotlivých ustanovení zákona, pričom vzhľadom na veľkú legislatívnu zmenu autor v komentovaných ustanoveniach porovnáva právny stav účinný do 31. decembra 2011 s právnou úpravou účinnou od 1. januára 2012 a od 1. januára 2013. Publikácia okrem paragrafového znenia a komentára obsahuje redakčne upravené časti dôvodových správ k príslušným ustanoveniam s komparáciou právneho stavu účinného do 31. decembra 2011 a účinného od 1. januára 2012, resp. 1. januára 2013.
Z hľadiska praktického používania publikácie sú pri jednotlivých ustanoveniach uvedené aj odkazy na súvisiace ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii. V  závere komentára je vecný register, ktorý čitateľovi uľahčí hľadanie konkrétnej problematiky.
Súčasťou publikácie je aj nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Komentár ako jediný na slovenskom trhu je koncipovaný tak, aby čitateľ získal čo najkomplexnejšie informácie a prehľad tak o konkurznom, ako aj reštrukturalizačnom konaní.
Je spracovaný odborníkom z aplikačnej praxe, ktorý aktívne vykonáva správcovskú činnosť a svoje poznatky premieta do svojho pôsobenia ako člen komisie pre novelizácie konkurzného práva.
Publikácia je určená správcom konkurzných podstát, likvidátorom, advokátom, sudcom a ostatnej právnickej verejnosti zaoberajúcej sa problematikou konkurzov a reštrukturalizácií.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcie

All actions