Obchodné spoločnosti

Aktuálne otázky a problémy

Zuzana Nevolná, Alexander Šrinár

Obchodné spoločnosti


Bežná cena: 14,50 €
Naša cena: 13,05 € s DPH


Ušetríte: 1,45 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Aleš Čeněk
Rok vydania: 2008
Počet strán: 301
Väzba: brožovaná
Rozmer: A5
ISBN: 978-80-7380-157-1

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Zborník príspevkov na tému "Obchodné spoločnosti" je zameraný najmä na praktické problémy aplikácie práva obchodných spoločností a na problémy vplyvu komunitárneho práva na zmluvné právo SR.

OBSAH

 • J.Suchoža: Podstata práva obchodných spoločností (systémové a pedagogické otázky - náčrt)
 • M.Patakyová: Tvorba vôle v kapitálových obchodných spoločnostiach
 • K.Eliáš: Akcionár bez účastníckych cenných papierov
 • S.Černá: Spoločnosť s ručením obmedzeným - tradičná a nová
 • J.Pokorná: K niektorým otázkam nemeckej reformy spoločnosti s ručením obmedzeným
 • D.Golmicová: Vylúčenie spoločníka zo spoločnosti s ručením obmedzeným ako jeden zo spôsobov zániku účasti spoločníka v tejto spoločnosti
 • M.Černý: História, súčasnoť a budúcnosť výkonu práv spoločníka v obchodnej spoločnosti
 • L.Baňacká: Obchodný podiel - známy neznámy
 • J.Husár: Zmluvné vzťahy vo vnútri obchodných spoločností
 • P.Kubíček: Pojem podnik z aspektu práva
 • E.Večerková: Obchodná firma a prípad nekalej súťaže
 • A.Škrinár: Úvahy nad právnou úpravou zodpovednosti štatutárnych orgánov za škodu spôsobenú spoločnosti výkonom funkcie podľa Obchodného zákonníka
 • E.Hajnišová: Stanovy ako determinant vnútorného života akciovej spoločnosti
 • M.Mamojka: Niekoľko poznámok k účasti na valnom zhromaždení a k povahe jeho uznesenia v s.r.o.
 • I.Štenglová: K transpozícii Smernice 2006/68/ES do českého právneho poriadku
 • J.Šilhán: Margin sqeeze ako zneužitie dominantného postavenia
 • J.Špirko: Vplyv komunitárneho práva na zmluvné právo SR
 • A.Pauličková, Ľ.Maxina: Podnikateľské subjekty a ich zákonné zabezpečenie záväzkov z bankových zmlúv Fondom ochrany vkladov
 • K.Marek: K zadávaniu verejných zákaziek
 • K.Csach: Collateral damage - vedľajšie účinky transpozície smerníc na )obchodné) zmluvné právo
 • D.Ondrejová: Aplikácia doktríny failing firm defence v oblasti kontroly koncentrácií
 • J.Bejček: Fixácia cien: medzi automatickým zákazom a ad hoc ekonomickým posúdením
 • M.Ďurica: Nad niektorými zmenami obchodného zákonníka po 1.januári 2008
 • I.Cvrkalová: K niektorým problémom právnej úpravy sprostredkovania poistenia
 • J.Čorba: Šport ako obchod a jeho odozva v komunitárnom práve

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions