Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie

Mária Patakyová a kolektív

Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie
Vypredané!


Bežná cena: 82,00 €
Naša cena: 77,90 € s DPH


Ušetríte: 4,10 €

Detaily:
Vydavateľstvo:C.H.Beck
Rok vydania: 6/2010
Počet strán: 1219
Vydanie: 3.
Väzba: viazaná
Rozmer: 140 x 225 mm
EAN: 9788074003141
ISBN: 978-80-7400-314-1

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

"V treťom vydaní komentára k Obchodnému zákonníku autorský kolektív prezentuje dielo, ktoré má napomôcť interpretácii a aplikácii nových právnych noriem, ktoré nadobudli účinnosť do 31. 12. 29. Ide najmä o úpravu akciových spoločností pri zmenenej koncepcii vymedzenia súkromných a verejných akciových spoločností, prekonávaním problémov spojených s cez hraničným výkonom práv akcionára uplatnením korešpondenčného hlasovania a elektronického hlasovania.

Výklad Obchodného zákonníka v treťom vydaní je ovplyvnený aj čiastkovými zmenami samotného Obchodného zákonníka, ale aj súvisiacich právnych predpisov, predovšetkým zákona o cenných papieroch a investičných službách, zákona o burze cenných papierov. Pri výklade sa zohľadňovala aj prax v rámci lex merkatoria vyjadrená vo vzorových podmienkach a odporúčaných postupoch.

Autori prispôsobili dielo vývoju rozhodovacej činnosti súdov SR, ČR i EÚ, rovnako aj publikačnú činnosť v relevantných smeroch a závery z nich plynúce premietli do doplneného komentára tak, aby dielo zodpovedalo očakávanej úrovni Beckových „sivých komentárov“. Komentár je predovšetkým určený právnikom v rozmanitých oblastiach právnej praxe, ale aj právnej teórie, ako aj študentom magisterského a doktorandského vysokoškolského štúdia v odbore právo, prípadne ekonómia, manažment, medzinárodný obchod.

Tento komentár ponúka:

  • doplnenie relevantnej judikatúry Najvyššieho súdu SR i Ústavného súdu SR, výber najaktuálnejšej relevantnej judikatúry českých súdov aj SDEÚ,
  • komplexný výklad ustanovení Obchodného zákonníka v systémovej väzbe na všeobecné právo súkromné, súvisiace verejnoprávne predpisy a procesnoprávne súvislosti,
  • analýzu platného slovenského obchodného práva v kontexte rozvíjajúceho sa európskeho práva."

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcie

All actions