Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES + CD

Pre právnu prax

Ján Mazák, Martina Jánošíková

Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES + CD


Bežná cena: 20,45 €
Naša cena: 15,00 € s DPH


Ušetríte: 5,45 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Iura Edition
Rok vydania: 2007
Počet strán: 820
Väzba: viazaná
Rozmer: 148 x 210 mm
ISBN: 978-80-8078-169-9

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Zostavovatelia a autori tejto publikácie, Ján Mazák, generálny advokát Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v Luxemburgu a Martina Jánošíková, ktorá vedie Ústav európskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach predkladajú odbornej právnickej verejnosti, ale nielen jej, výber niektorých kľúčových rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.

K rozsudkom sú pripojené poznámky, objasňujúce do istej miery pomerne jednoduchou a prístupnou formou širšie súvislosti, za ktorých boli rozsudky prijaté, s osobitným dôrazom na princípy, na ktorých vzniklo, existuje a rozvíja sa európske právo. Kniha je pokračovaním snahy tohto autorského kolektívu o priblíženie zložitej problematiky výkladu a používania európskeho, najmä komunitárneho práva, prostredníctvom ťažiskových rozhodnutí najvyššej autority pre jeho interpretáciu – Súdneho dvora. Súčasťou publikácie je aj CD obsahujúce nariadenie rady ES č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, Rokovací poriadok Súdneho dvora ES, Štatút Súdneho dvora ES, Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a Zmluva o Európskej únii.

Publikácia je určená predovšetkým sudcom, advokátom, prokurátorom, ale aj študentom, doktorandom, ako aj širšej odbornej verejnosti.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcie

All actions