Krížom krážom. Slovenčina B2+CD

A. Gabríková, R. Kamenárová, M. Mošaťová, H.Ivoríková

Krížom krážom. Slovenčina B2+CD


Naša cena: 25,70 € s DPH

Detaily:
Vydavateľstvo:Univerzita Komenského v Bratislave
Rok vydania: 10/2014
Počet strán: 247
Vydanie: 1. vydanie
Väzba: brožovaná
Rozmer: 220 x 270 mm
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-223-3660-4

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Učebnica Krížom-krážom. Slovenčina B2 je určená stredne pokročilým študentom. Predstavuje atraktívnu cestu, ako zvládnuť štandardné i špecifické komunikačné situácie, ako ďalej rozvíjať receptívne aj produktívne rečové zručnosti a prehlbovať znalosti slovenských reálií. Učebnica obsahuje 10 lekcií s metodicky premyslenou jednotnou štruktúrou. Výnimkou je iba 10. lekcia, ktorá je koncipovaná ako brožúrka s množstvom informácií o jednotlivých regiónoch Slovenska. Každú lekciu tvoria ozvučené dialógy reflektujúce aktuálne témy spoločenského života s dôrazom na modely používané v bežnej praxi, ale aj typické situácie v odbornej či profesijnej sfére. Obsah lekcie je doplnený sprievodnými textami slúžiacimi ako východisko na prezentáciu a nácvik komunikačných zručností. Rozširovanie a upevňovanie príslušnej lexiky súbežne s gramatickým učivom má podnietiť používateľov učebnice na cieľavedomé budovanie a rozvíjanie vlastnej komunikačnej kompetencie. V každej lekcii sú zastúpené reprezentatívne lexikálne a slovotvorné cvičenia. Výber gramatických javov je prispôsobený komunikačným potrebám, ktoré vyplynuli z tematického zamerania jednotlivých lekcií, dôraz je kladený na výklad a nácvik náročnejších javov morfologickej roviny, ako je kategória slovenského vidu a jej vplyv na modifikáciu formy a významu prefixálnych slovies. Súčasťou každej lekcie je aj prehľadná prezentácia rôznych štylistických útvarov súvisiacich s témou lekcie spojená s nácvikom štylizačnej schopnosti. Orientáciu v učebnom materiáli uľahčuje súhrnný abecedný slovensko-anglický slovníček, ako aj prehľadný slovensko-anglický slovníček usporiadaný podľa jednotlivých lekcií. Praktickou súčasťou učebnice sú prehľadné gramatické tabuľky a zoznam všetkých použitých slovies v aspektových dvojiciach.

Krížom-krážom. Slovenčina B2 is a new textbook of Slovak as a foreign language for upper-intermediate students. It is designed for learners who would like to improve their Slovak in an interesting and attractive way and who would like to learn more about Slovakia. It contains 10 units where you will learn how to communicate in everyday situations as well as on some special occasions. All units (except for Unit 10 which was designed as a brochure about Slovakia with various information about its different regions) have an identical, easy to follow structure. In each unit there are dialogues recorded on the CDs, reflecting current social issues in everyday or professional life. They are followed by texts covering the same topics, and they provide an opportunity to practice all four skills and to express your opinion on the topics. New words and grammar in the units will help you use Slovak more accurately and precisely. Grammar presented in the units reflects their topics and concentrates on the most challenging areas of Slovak morphology, i.e. mostly the aspect forms of verbs and their prefixes. It also builds on the previous knowledge of grammar phenomena as well as offering many opportunities to practice language skills. A very useful part of the textbook is the grammar reference section with tables explaining grammar rules and the list of all verbs used in the book in their perfective and imperfective aspect forms.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcie

All actions