Chronológia dejín Slovenska a slovákov I., II. (komplet dvoch dielov)

Od najstarších čias po súčasnosť

Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív

Chronológia dejín Slovenska a slovákov I., II. (komplet dvoch dielov)


Naša cena: 49,90 € s DPH

Detaily:
Vydavateľstvo:Veda
Rok vydania: 2015
Počet strán: 1390
Väzba: viazaná
Rozmer: 170×240 mm
ISBN: 978-80-224-1373-2

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách

Dvojdielny titul Chronológia dejín Slovenska a Slovákov od najstarších čias po súčasnosť sa usiluje o maximálne dosiahnuteľnú kompaktnosť a naplnenie požiadaviek kladených na moderné spracovanie historickej chronológie. Publikácia vznikla ako kolektívne dielo vedeckých pracovníkov Historického ústavu SAV v spolupráci s prizvanými odborníkmi z iných historických vedeckých inštitúcií, systematickým kritickým zhromažďovaním faktov z dejín Slovenska a Slovákov pôsobiacich v zahraničí. Predchádzal ho niekoľkoročný široký výskum v domácich
i zahraničných archívoch, knižniciach, múzeách a galériách, podrobné štúdium dobovej tlače a literatúry, ako aj iných faktov písomnej i materiálnej povahy. 

Obsahové zameranie dátových hesiel predloženého diela je zamerané na údaje z politických a hospodárskych dejín, z dejín kultúry, z dejín vedy a techniky, z cirkevných i vojenských dejín, z dejín diplomacie, z oblasti sociálneho vývoja, z demografického vývoja, z dejín školstva, zdravotníctva, športu, z oblasti každodennosti, z vývoja prírodných podmienok obklopujúcich človeka, z pôsobenia človeka na prírodu a životné prostredie a podobne. Zachytávajú základné údaje nielen o živote Slovákov v zahraničí, ale aj o vývoji národnostných menšín
na území Slovenska. 

Dôležitým prínosom je začlenenie udalostí a dát zo svetových a predovšetkým európskych dejín, ktoré bezprostredne alebo sprostredkovane súviseli s vývojom na našom území, resp. mali vplyv na vývoj našich dejín. Publikácia tak zachytáva široké spektrum dynamiky historického vývoja v jeho jednoliatom celku a zaraďuje Slovensko a jeho dejiny do širších medzinárodných súvislostí. Preverením často rozlične interpretovaných faktov a údajov vnáša do ich výkladu maximálne možnú objektívnosť. Predpokladáme, že zaplní výraznú medzeru, ktorá tu existovala v tvorbe historických chronológií.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcia

All actions