Najpredávanejšie

 • Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom proce

  Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom proce

  Alexandra Kotrecová - C.H.Beck (12/2016)

  Rekodifikácia civilného práva procesného predstavuje významný krok smerom k modernizácii civilného procesu ako takého. Dynamika, a v mnohých smeroch nová koncepcia civilného procesu, sa dotkla aj jedného z inštitútov, ktorý môžeme považovať za dlhodobo...

  18,05 €
  Bežná cena: 19,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Správny poriadok a správny súdny poriadok

  Správny poriadok a správny súdny poriadok

  Jozef Milučký - Eurokódex (2017)

  Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEXPublikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých...

  38,00 €
  Bežná cena: 40,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • English for Political Scientists 1

  English for Political Scientists 1

  Denisa Šulovská - Univerzita Komenského v Bratislave (2015)

 • Grammatica italiana

  Grammatica italiana

  Zora Cardia Jačová - Univerzita Komenského v Bratislave (2017)

 • Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov. 2. diel

  Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov. 2. diel

  Róbert Jakubáč, Zdenko Jakubáč - Wolters Kluwer SK (2/2018)

  Relatívna neplatnosť právnych úkonov, (ne)platnosť právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch, dôsledky neplatnosti právnych úkonov a posudzovanie (ne)platnosti právnych úkonovZnačný rozsah judikatúry, týkajúcej sa...

  15,72 €
  Bežná cena: 16,90 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov. 1. diel

  Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov. 1. diel

  Róbert Jakubáč, Zdenko Jakubáč - Wolters Kluwer SK (1/2018)

  Výklad právnych úkonov a absolútna neplatnosť právnych úkonov Všeobecná právna úprava (ne)platnosti právnych úkonov v oblasti občianskeho práva hmotného, resp. súkromného práva, obsiahnutá v Občianskom zákonníku, vykazujúca...

  19,07 €
  Bežná cena: 20,50 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Podnikové financie - praktické aplikácie a zbierka príkladov

  Podnikové financie - praktické aplikácie a zbierka príkladov

  Elena Fetisovová a kolektív - Wolters Kluwer SK (2/2018)

  Zbierka príkladov nadväzujúca na vysokoškolskú učebnicu K. Vlachynský a kol.: Podnikové financie spracúva problematiku aplikačným spôsobom. Každá kapitola má teoretické východiská danej problematiky, na ktorú nadväzujú riešené a neriešené príklady. V...

  10,44 €
  Bežná cena: 11,60 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár

  Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár

  Juraj Tkáč, Marek Griga - Wolters Kluwer SK (6/2016)

  Nový zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní predstavuje nielen implementáciu nových smerníc o verejnom obstarávaní - 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ (ktoré prinášajú nové inštitúty ako napríklad samoočistný mechanizmus, jednotný európsky...

  80,75 €
  Bežná cena: 85,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Autorský zákon. Komentár

  Autorský zákon. Komentár

  Zuzana Adamová - C.H.Beck SK (4/2018)

  Autori predkladajú odbornej, ako aj širšej laickej verejnosti podrobne rozpracovaný komentár k Autorskému zákonu, ktorý je výslednom rekodifikácie slovenského autorského práva, ku ktorej došlo v roku 2015. Autori pri príprave tejto publikácie vychádzali...

  84,55 €
  Bežná cena: 89,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci, 4. vydání. Komentář

  Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci, 4. vydání. Komentář

  Petr Vojtek - C.H.Beck (12/2017)

  Již čtvrté vydání úspěšného komentáře k odpovědnosti za škodu způsobené při výkonu veřejné moci znovu shrnuje vývoj, k němuž v aplikaci tohoto zákona v praxi došlo. Publikace vykládá základní otázky, rozebírá některé detaily a pojmenovává problémy,...

  44,20 €
  Bežná cena: 46,53 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Daňové judikáty

  Daňové judikáty

  Patrik Benčík - Eurokódex (7/2018)

  Publikácia DAŇOVÉ JUDIKÁTY, obsahuje 50 daňových judikátov a je najkomplexnejším a najobsiahlejším kompilátom daňových judikátov v daňovej a právnej praxi. Autor advokát JUDr. Patrik BENČÍK , prednášal pre Slovenskú komoru daňových poradcov (SKDP) a...

  27,90 €
  Bežná cena: 30,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Repetitórium občianskeho práva hmotného

  Repetitórium z občianskeho práva hmotného, 1. diel

  Denisa Dulaková, Anton Dulak - Wolters Kluwer SK (7/2018)

  Cieľom prvého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy...

  11,50 €
  Bežná cena: 12,10 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Holocaust pod lupou

  Holocaust pod lupou

  Germar Rudolf - guidemedia etc (2016)

  Překlad a vydání této knihy nechť je tedy považováno za pozvednutí hlasu proti umlčování, byť by mělo jít pouze o hlas volajícího na poušti…

  21,88 €
  Bežná cena: 23,03 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Nariadenie Rím I

  Nariadenie Rím I

  Pavel Lacko - Wolters Kluwer SK (11/2017)

  Komentár je určený širokej právnickej verejnosti (sudcom, vyšším súdnym úradníkom, advokátom, notárom, exekútorom, ...), ale môže byť taktiež nápomocný zmluvným stranám, účastníkom (stranám) v rámci riešenia ich sporov.

  15,35 €
  Bežná cena: 16,50 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Judikatúra vo veciach zmeniek

  Judikatúra vo veciach zmeniek

  Peter Strapáč - Wolters Kluwer (2016)

  Zbierka rozhodnutí sa komplexne snaží poskytnúť ucelený pohľad na zmenkové právo v rozhodovacej praxi súdov a predstavuje dobrého radcu a pomocníka nielen pre advokátov, ale aj pre sudcov, podnikových právnikov a študentov právnických...

  12,35 €
  Bežná cena: 13,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Nariadenie Brusel I

  Nariadenie Brusel I

  Pavel Lacko - Wolters Kluwer (2016)

  Komentár je určený širokej právnickej verejnosti (sudcom, vyšším súdnym úradníkom, advokátom, notárom, exekútorom, ...), ale môže byť taktiež nápomocný zmluvným stranám, účastníkom (stranám) v rámci riešenia ich  sporov.

  23,28 €
  Bežná cena: 24,50 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.

  Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.

  Peter Mosný, Miriam Laclavíková - Wolters Kluwer (2015)

  Publikácia je primárne určená študentom právnických fakúlt, ale aj všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o problematiku dejín Slovenska.

  11,40 €
  Bežná cena: 12,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť


Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcie

All actions