Najpredávanejšie

 • Porovnávacia gramatika anglického a slovenského jazyka I.

  Porovnávacia gramatika anglického a slovenského jazyka I.

  Bázlik, M. - Votruba, M. - Univerzita Komenského v Bratislave (2008)

 • Dejiny práva na území Slovenska I (od roku 1918)

  Dejiny práva na území Slovenska I (do roku 1918)

  Jozef Beňa, Tomáš Gábriš - Univerzita Komenského, Právnická fakulta (2008)

  Kniha približuje dejiny slovenského práva v období rokov 1848 - 1918. Analyzuje, hodnotí a vykladá právne skutočnosti, udalosti a deje sústredené na samotné inštitúty práva v ich vývojových väzbách s právnickým, filozofickým...

  14,80 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Obchodné právo 1. a 2. zväzok

  Obchodné právo 1. a 2. zväzok

  Oľga Ovečková, Lucia Žitňanská a... - Iuris Libri (10/2013)

  Druhé vydanie učebnice Obchodné právo nadväzuje na prvé vydanie učebnice Základy obchodného práva 1 (2009) aZáklady obchodného práva 2 (2010) s určitými zmenami. Predovšetkým ide o vydanie aktualizované zhľadiska legislatívnych zmien, ale...

  54,90 €
  Bežná cena: 61,00 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Teória práva

  Teória práva

  Branislav Fábry, Rudolf Kasinec,... - Wolters Kluwer SK (2/2017)

  Cieľom učebnice Teória práva je poskytnúť čitateľovi zrozumiteľným spôsobom orientáciu v zložitom komplexe pojmov a kategórií, ktoré sú spoločné pre viaceré odvetvia práva alebo charakterizujú právo ako také.Učebnica je členená do dvadsiatich...

  15,20 €
  Bežná cena: 16,10 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Príklady zo správneho práva procesného

  Príklady zo správneho práva procesného

  Zuzana Hamuľáková a kolektív - Wolters Kluwer SK (9/2017)

  Učebnica je určená na výučbu praktických seminárov správneho práva procesného a  obsahuje okrem praktických cvičení a úloh aj vybrané Konzultačné stanoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vybrané judikáty súdov rôznych stupňov a vzory...

  13,67 €
  Bežná cena: 14,70 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Deutsche Geschichte II.

  Deutsche Geschichte II.

  Ehrgangová, Elena - Univerzita Komenského v Bratislave (2001)

 • Rodinné právo

  Rodinné právo

  Ján Cirák, Bronislava Pavelková,... - Heuréka (10/2010)

  "Predkladaná učebnica predstavuje vo svojom sú-hrne systematické spracovanie problematiky rodinného práva v Slovenskej republike. Výklad inštitútov rodin-ného práva sa opiera o znenie novej právnej úpravy obsiahnutej v zákone...

  10,49 €
  Bežná cena: 11,66 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Slovenčina a čeština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami

  Slovenčina a čeština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami

  Sokolová, M. - Musilová, K. -... - Univerzita Komenského v Bratislave (2007)

  5,30 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Správne právo hmotné. Osobitná časť

  Správne právo hmotné. Osobitná časť

  Peter Škultéty, Petra Raučinová,... - Heuréka (11/2010)

  V nadväznosti na vydané učebné texty zo všeobecnej časti správneho práva hmotného predkladáme učebný text, ktorý sa zaoberá osobitnou časťou správneho práva. Predpokladom pre pochopenie jednotlivých vybraných odvetví verejnej...

  13,50 €
  Bežná cena: 15,00 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Dejiny štátu a práva na Slovensku

  Dejiny štátu a práva na Slovensku

  Peter Mosný, Ladislav Hubenák - Aprilla (2008)

  Z obsahu: 1. Predstatna spoločnosť 2. Dejiny štátu a práva za feudalizmu 3. Obdobie kapitalistického štátu a práva v Uhorsku 4. Prvá svetová...

  14,40 €
  Bežná cena: 16,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Civilný mimosporový poriadok. S účinnosťou od 1. júla 2016

  Civilný mimosporový poriadok. S účinnosťou od 1. júla 2016

  - Heuréka (10/2015)

  Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok s účinnosťou od 1. júla 2016.

  3,15 €
  Bežná cena: 3,50 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Repetitórium občianskeho hmotného práva, 2. vydanie

  Repetitórium občianskeho hmotného práva, 2. vydanie

  Lenka Dufalová, Martin Križan,... - Iuris Libri (12/2017)

  Táto učebná pomôcka, ktorá nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu občianskeho práva hmotného, bola vypracovaná s cieľom uľahčiť všetkým študentom práva oboznamovanie sa s jeho jednotlivými inštitútmi a poskytnúť im rýchly prehľad o jednotlivých...

  22,50 €
  Bežná cena: 25,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Psychológia práce a organizácie

  Psychológia práce a organizácie

  Kollárik, T. - Letovancová, E. -... - Univerzita Komenského v Bratislave (2011)

  25,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Občianske právo hmotné, 1. a 2. zväzok

  Občianske právo hmotné, 1. a 2. zväzok

  Ján Lazar a kolektív - Iuris Libri (4/2018)

  Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne prepracované a doplnené. Predstavuje aktualizované komplexné dielo, v ktorom je na základe vedecky podloženého...

  70,00 €
  Bežná cena: 75,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Professional English in Use. Law

  Professional English in Use. Law

  Gillian D. Brown, Sally Rice - Cambridge University Press (2012)

  Profesionálna učebnica právnickej angličtiny určená pre stredne pokročilých študentov. Zameriava sa najmä na korporátne a obchodné právo, ručenie, zmluvné právo a duševné vlastníctvo. Obsahuje 45 kapitol,...

  24,60 €
  Bežná cena: 25,90 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Komunikácia v slovenčine. Textová príručka a cvičebnica

  Komunikácia v slovenčine

  Ľudmila Žigová - Univerzita Komenského v Bratislave (2007)

  2,00 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Anatómia pre športovcov II

  Anatómia pre športovcov II

  Alexander Binovský - Univerzita Komenského v Bratislave (2015)

  Druhý diel knihy obsahuje anatomický opis orgánových sústav – tráviaca, dýchacia, srdcovocievna, močovopohlavná, nervová sústava, žľazy s vnútornou sekréciou, zmyslové orgány a kožu. Text knihy je určený nielen pre študentov telesnej výchovy a...

  12,50 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Krížom krážom. Slovenčina A1+A2. Cvičebnica

  Krížom krážom. Slovenčina A1+A2. Cvičebnica

  Helena Ivoríková, Eva Španová,... - Univerzita Komenského v Bratislave (2009)

  This Workbook is a modern learning tool composed in accordance with the concept of the “Slovak as a Foreign Language for Elementary Level A“ Educational Project. It develops standard communication...

  12,50 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť


Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcie

All actions