Najpredávanejšie

 • Zákonník práce. S účinnosťou od 18. júna 2016

  Zákonník práce. S účinnosťou od 18. júna 2016

  - Heuréka (3/2016)

  Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákonníka práce s účinnosťou od 18. júna 2016, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie, zákonom č. 351/2015 Z.z., č. 378/2015 Z.z. a 440/2015 Z.z.

  3,70 €
  Bežná cena: 4,20 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Rímske právo

  Rímske právo

  Karol Rebro, Peter Blaho - Iura Edition (2010)

  Štvrté, prepracované vydanie vysokoškolskej učebnice z pera najvýznamnejších slovenských právnych romanistov. Obsahuje základný prehľad rímskeho práva a jeho systému,...

  19,50 €
  Bežná cena: 21,00 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Trestné právo hmotné. Všeobecná časť

  Trestné právo hmotné. Všeobecná časť

  Mencerová, I., Tobiášová, L.,... - Heuréka (9/2013)

  Autorský kolektív predkladá vysokoškolskú učebnicu Trestné právo hmotné, ktorej obsahom je všeobecná časť Trestného zákona. Predmetom spracovania je systematicky usporiadaný súbor najnovších poznatkov o základných otázkach teórie...

  AKCIA!!!
  17,50 €
  Bežná cena: 35,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Lingua Latina pre právnikov

  Lingua Latina pre právnikov

  Rollerová, Anna - Univerzita Komenského v Bratislave (2009)

  5,50 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Správny poriadok. Komentár

  Správny poriadok. Komentár

  Soňa Košičiarová - Heuréka (9/2013)

  Autorský kolektív predkladá vysokoškolskú učebnicu Trestné právo hmotné, ktorej obsahom je všeobecná časť Trestného zákona. Predmetom spracovania je systematicky usporiadaný súbor najnovších poznatkov o základných otázkach teórie trestného práva...

  AKCIA!!!
  14,00 €
  Bežná cena: 20,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Deutsche Geschichte I.

  Deutsche Geschichte I.

  Ehrgangová, Elena - Univerzita Komenského v Bratislave (2001)

  1,60 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Ústavné právo

  Ústavné právo. Ústavný systém Slovenskej republiky

  Ľubor Cibulka a kolektív - Univerzita Komenského, Právnická fakulta (5/2014)

  Učebnica obsahovo a logicky nadväzuje na učebnicu Cibulka, Ľ.  a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky (Štátoveda). Usiluje sa vysvetliť najpodstatnejšie otázky fungovania ústavného systému Slovenskej republiky, štruktúru, pôsobnosť a vzájomné vzťahy...

  20,90 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Správne právo procesné. Všeobecná časť, 2. vyd., 2017

  Správne právo procesné. Všeobecná časť, 2017

  Soňa Košičiarová - Heuréka (4/2017)

  Vysokoškolská učebnica „Správne právo procesné. Všeobecná časť“ komplexne a systémovo objasňuje právnu podstatu najdôležitejších procesných postupov vo verejnej správe. Prináša najnovšie zjednocujúce pohľady na výklad základných procesnoprávnych...

  18,40 €
  Bežná cena: 23,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Pedagogická diagnostika a akčný výskum

  Pedagogická diagnostika a akčný výskum

  Kompolt, P. - Timková, B. - Univerzita Komenského v Bratislave (2010)

 • Športová edukológia pre mentálne a zmyslovo postichnutých

  Športová edukológia pre mentálne a zmyslovo postichnutých

  Čepčiansky, Ján a kol. - Univerzita Komenského v Bratislave (2005)

  3,80 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Všeobecná psychiatria

  Všeobecná psychiatria

  Kolibáš, Eduard a kol. - Univerzita Komenského v Bratislave (2007)

  5,50 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Handbuch der deutschen Phraseologie

  Handbuch der deutschen Phraseologie

  Vajíčková, Mária - Univerzita Komenského v Bratislave (2009)

 • Slovenčina pre cudzincov. Gramatické cvičenia

  Slovenčina pre cudzincov. Gramatické cvičenia

  Žigová, Ľudmila - Univerzita Komenského v Bratislave (2009)

 • Teória práva. 3. vyd.

  Teória práva, 3. vyd.

  Eva Ottová - Heuréka (1/2010)

  Učebný text je tretím doplneným a prepracovaným vydaním Teórie práva. Predstavuje teóriu verejného a súkromného práva. Je určený predovšetkým študentom prvého ročníka právnickej fakulty. Môže však byť zdrojom informácií aj...

  15,00 €
  Bežná cena: 16,50 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Účtovníctvo pre 3. ročník OA

  Účtovníctvo pre 3. ročník OA, Pracovná časť

  Slosar, Spitzová, Ďuricová - Iura Edition (2012)

  Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie.

  6,26 €
  Bežná cena: 6,95 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Filozofia pre právnikov.

  Filozofia pre právnikov. 2. vydanie

  Jarmila Chovancová, Tomáš Valent - Univerzita Komenského, Právnická fakulta (2012)

    Filozofia má hlbokú tradíciu a jej význam nikto nespochybňuje. Nie je len štúdiom a interpretáciou starých spisov, ale učí nás chápať a vážiť si múdrosť a inteligenciu starých filozofov. Uvádza nás do tajomstiev myslenia, ktoré ústi do...

 • Dejiny práva na území Slovenska I (od roku 1918)

  Dejiny práva na území Slovenska I (do roku 1918)

  Jozef Beňa, Tomáš Gábriš - Univerzita Komenského, Právnická fakulta (2008)

  Kniha približuje dejiny slovenského práva v období rokov 1848 - 1918. Analyzuje, hodnotí a vykladá právne skutočnosti, udalosti a deje sústredené na samotné inštitúty práva v ich vývojových väzbách s právnickým, filozofickým...

  14,80 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Záíkonník práce. S účinnosťou od 1. júna 2017

  Zákonník práce. S účinnosťou od 1. júna 2017

  - Heuréka (5/2017)

  Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákonníka práce s účinnosťou od 1. júna 2017, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie, zákonom č. 82/2017 Z.z. a č. 95/2017 Z.z.

  3,70 €
  Bežná cena: 4,20 €
  Vypredané
  Zobraziť


Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcie

All actions