Najpredávanejšie

 • Anatómia pre športovcov I.

  Anatómia pre športovcov I.

  Alwxander Binovský - Univerzita Komenského v Bratislave (5/2013)

 • Učiteľ a žiak v komunikácii

  Učiteľ a žiaci v komunikácii

  Gavora, Peter - Univerzita Komenského v Bratislave (2007)

  3,50 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Logopedia

  Logopedia

  Aurélia Kerekrétiová a kolektív - Univerzita Komenského v Bratislave (10/2016)

  15,40 €
  Bežná cena: 16,90 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Správne právo procesné. Všeobecná časť

  Správne právo procesné. Všeobecná časť

  Soňa Košičiarová - Heuréka (4/2015)

  Vysokoškolská učebnica „Správne právo procesné. Všeobecná časť“ komplexne a systémovo objasňuje právnu podstatu najdôležitejších procedurálnych postupov vo verejnej správe. Prináša najnovšie zjednocujúce pohľady na výklad základných...

  18,00 €
  Bežná cena: 23,00 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Správne právo hmotné. Všeobecná časť

  Správne právo hmotné. Všeobecná časť

  Marián Vrabko a kolektív - C.H.Beck SK (12/2018)

  Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice správneho práva hmotného predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt, ale kniha je určená tiež pre praktikov v zložitom právnoaplikačnom i právnorealizačnom procese. V...

  35,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Správne právo hmotné. Osobitná časť

  Správne právo hmotné. Osobitná časť, 2. vydanie

  Marián Vrabko a kol. - Univerzita Komenského, Právnická fakulta (3/2014)

  Učebnica osobitnej časti správneho práva hmotného obsahuje analýzu vybraných odvetví a sfér verejnej správy s dôrazom na dynamickú i statickú stránku verejnej správy. Kniha je rozdelená do 16 kapitol, ktoré...

  22,00 €
  Bežná cena: 24,00 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Trestné právo procesné. Všeobecná časť

  Trestné právo procesné. Všeobecná časť

  Jozef Čentéš a kol. - Heuréka (3/2016)

  Učebnica Trestné právo procesné – Všeobecná časť je určená štu-dentom právnických fakúlt a praktickým právnikom, ktorí prichádzajú do styku s trestným právom hmotným, trestným právom procesným a trestným konaním. Autormi učebnice sú pedagógovia a...

  25,00 €
  Bežná cena: 30,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vyd.

  Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vyd.

  Ingrid Mencerová, Lýdia... - Heuréka (10/2015)

       Autorský kolektív predkladá 2. aktualizované a doplnené vydanie vysokoškolskej učebnice Trestné právo hmotné, ktorej obsahom je všeobecná časť Trestného zákona. Predmetom spracovania je systematicky usporiadaný súbor najnovších poznatkov o...

  30,00 €
  Bežná cena: 35,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Občianske právo. Všeobecná časť

  Občianske právo. Všeobecná časť

  Ján Cirák, Svetlana Ficová a... - Heuréka (10/2009)

  Publikácia podáva celkové vyjadrenie všetkých zmien, ktoré v nadväznosti na zásadné spoločenské zmeny nastali v koncepcii, princípoch aj systéme súkromného práva; v podstate predstavuje nové chápanie Občianskeho práva ako všeobecného súkromného práva v...

  AKCIA!!!
  5,50 €
  Bežná cena: 16,61 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Trestné právo procesné. Osobitná časť

  Trestné právo procesné. Osobitná časť

  Jozef Čentéš a kol. - Heuréka (9/2016)

  Učebnica, ktorú práve držíte v ruke, nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné – Všeobecná časť. Obe práce vyšli desať rokov od účinnosti zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, ktorým bolo novo kodifikované trestné...

  29,00 €
  Bežná cena: 35,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Správne právo prosesné. Osobitná časť

  Správne právo prosesné. Osobitná časť, 2. vydanie

  Marián Vrabko a kolektív - Heuréka (1/2018)

  V čase od vydania učebnice Správneho práva procesného, osobitnej časti, boli niektoré právne predpisy v oblasti správneho práva procesného novelizované a boli prijaté nové právne predpisy. Vzhľadom na tieto zmeny, najmä v súvislosti s účinnosťou...

  19,00 €
  Bežná cena: 22,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Filozofia pre právnikov.

  Filozofia pre právnikov. 2. vydanie

  Jarmila Chovancová, Tomáš Valent - Univerzita Komenského, Právnická fakulta (2012)

    Filozofia má hlbokú tradíciu a jej význam nikto nespochybňuje. Nie je len štúdiom a interpretáciou starých spisov, ale učí nás chápať a vážiť si múdrosť a inteligenciu starých filozofov. Uvádza nás do tajomstiev myslenia, ktoré ústi do...

 • Repetitórium civilného procesného práva

  Repetitórium civilného procesného práva

  Katarína Gešková, Romana... - Iuris Libri (4/2017)

  Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok,...

  23,75 €
  Bežná cena: 25,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Správne právo procesné. Osobitná časť

  Správne právo procesné. Osobitná časť

  Marián Vrabko a kol. - Heuréka (4/2015)

  Obsahom publikácie „Správne právo procesné. Osobitná časť“ je prehľad vybraných rozhodovacích procesov vo verejnej správe. Kniha sa zaoberá rozhodovaniami vo verejnej správe, pri ktorých sa postupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní...

  25,00 €
  Bežná cena: 29,00 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Logopedická propedeutika

  Logopedická propedeutika

  Aurélia Kerekrétiová a kolektív - Univerzita Komenského v Bratislave (10/2016)

  13,20 €
  Bežná cena: 14,20 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Správne právo procesné. Všeobecná časť, 2. vyd., 2017

  Správne právo procesné. Všeobecná časť, 2017

  Soňa Košičiarová - Heuréka (4/2017)

  Vysokoškolská učebnica „Správne právo procesné. Všeobecná časť“ komplexne a systémovo objasňuje právnu podstatu najdôležitejších procesných postupov vo verejnej správe. Prináša najnovšie zjednocujúce pohľady na výklad základných procesnoprávnych...

  18,40 €
  Bežná cena: 23,00 €
  Skladom
  Vložiť do košíka Zobraziť
 • Dejiny práva na Slovensku I (do roku 1918)

  Dejiny práva na Slovensku I (do roku 1918)

  Jozef Beňa, Tomáš Gábriš - Univerzita Komenského, Právnická fakulta (10/2016)

  Vysokoškolská učebnica je určená pre potreby výučby a štúdia povinného predmetu Právne dejiny Slovenska I. Objasňuje vývoj práva na našom území a jeho meniaci sa charakter od archaického práva, cez feudálne právo, až k modernému právnemu poriadku.

  14,30 €
  Bežná cena: 25,90 €
  Vypredané
  Zobraziť
 • Primárne vzdelávanie v teórii a v praxi

  Primárne vzdelávanie v teórii a v praxi

  Mária Belešová - Univerzita Komenského v Bratislave (12/2018)Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcie

All actions