Katastrálny zákon s porovnaním úpravy v Českej republike

Jana Dráčová, Peter Vojčík, Eva Barešová

Katastrálny zákon s porovnaním úpravy v Českej republike

AKCIA!!!
Bežná cena: 13,50 €
Naša cena: 8,10 € s DPH


Ušetríte: 5,40 €

Detaily:
Vydavateľstvo:Aleš Čeněk
Rok vydania: 212
Počet strán: 414
Väzba: viazaná
Rozmer: A5
EAN: 9788073803803

Anotácia

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Komentár zákona o katastri nehnuteľnosti a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, teda katastrálneho zákona, platného v Slovenskej republike je doplnený komentárom o porovnateľnej právnej úprave platnej v Českej republike. Tento komparatistický prístup umožňuje čitateľovi rozšíriť si znalosti z pozemkového práva o českú právnu úpravu a umožňuje aj dôslednejšie pochopenie a výklad jednotlivých právnych inštitútov upravených v platnom katastrálnom zákone. Pri jednotlivých ustanoveniach sú uvedené judikáty a to ako zo súdov v Slovenskej republike tak aj z Českej republiky. Na viacerých miestach je komentár doplnený o názory Úradu geodézie, kartografie a katastra SR uverejnené v Bulletine, ktorý tento úrad vydáva. Publikácia obsahuje aj vyhlášku, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon a vyhlášku, ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra. V závere je uvedený stručný výklad o nadobúdaní vlastníckeho práva v Maďarsku.

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Špeciálna ponuka

All actions

Akcie

All actions